[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Kolačići (cookies) na internetskoj stranici EU-a

Uz pomoć kolačića na najbolji ćete način iskusiti sve što naša stranica nudi. Ako nastavite bez promjene postavki, koristit ćete kolačiće; postavke vezane uz kolačiće možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Nastaviti
 
 
 

PLENARNA SJEDNICA Strasbourg, 25. do 28. ožujka

 .
26-03-2019
 .

U Strasbourgu će se od 25. do 28. ožujka održati plenarna sjednica Europskog parlamenta.

 .
 .

 

Parlament će glasovati o dogovoru o autorskim pravima

Privremeni dogovor o pravilima u pogledu autorskih prava koji je postignut u veljači na dnevnom je redu Parlamenta u utorak.

Europski parlament i države članice pregovarali su više od tri godine i postigli privremeni dogovor kojim se nastoji osigurati da se prava i obveze iz zakona o autorskim pravima primjenjuju i na internet. Njime se osnažuje pozicija „kreativnih snaga“ (creatives) i izdavača vijesti u pregovorima za dozvole za objavljivanje s internetskim platformama poput YouTubea ili servisima za prikupljanje vijesti kao što su Google News ili Facebook. Brojnim sigurnosnim pravilima nastoji se osigurati da internet pritom ostane prostor u kojem vlada sloboda izražavanja.

Dogovorom se također nastoji olakšati upotreba materijala nad kojim postoje autorska prava u svrhe istraživanja putem „rudarenja teksta i podataka“, čime bi se uklonila značajna barijera u konkurentnosti s kojom se trenutačno suočavaju europski znanstvenici. Prema novim pravilima ograničenja vezana uz autorska prava neće se primjenjivati na sadržaj koji se upotrebljava za podučavanje ili razjašnjavanje.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava:  Utorak, 26. ožujka

Glasovanje:  Utorak, 26. ožujka

Postupak:  redovni zakonodavni postupak

Konferencija za medije: Utorak, 15.00

POVEZNICE

Prijedlog izvješća o direktivi o autorskim pravima za jedinstvo digitalno tržište.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_EN.pdf?redirect

Priopćenje za tisak o dogovoru nakon trijaloga (13.2.2019.)

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20190212IPR26152/postignut-je-sporazum-o-digitalnim-autorskim-pravima

Izvjestitelj Axel Voss (EPP, DE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/96761/AXEL_VOSS/home

Datoteka postupka (s kronologijom svih važnih faza)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en

Pitanja i odgovori u vezi direktive o digitalnim autorskim pravima nakon dogovora od 13. veljače

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20190111IPR23225/pitanja-i-odgovori-na-temu-direktive-o-autorskim-pravima

Stranica Europskog parlamenta posvećena direktivi o autorskim pravima

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/copyright

Europska komisija: pitanja i odgovori u vezi dogovora od 13. veljače

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_hr.htm

Besplatne fotografije, video i tonski zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk

 

Parlament će prihvatiti zabranu upotrebe plastike za jednokratnu uporabu

Zastupnici će u četvrtak podržati prijedlog da se do 2021. zabrani upotreba predmeta izrađenih od plastike za jednokratnu uporabu poput tanjura ili slamki

Zakonom koji je neformalno dogovoren s ministrima EU-a određuje se cilj prema kojem se do 2029. 90 % upotrijebljenih plastičnih boca mora ponovno prikupiti. 25 % tih boca morat će do 2025. biti izrađeno iz materijala za recikliranje, a do 2030. taj bi se broj trebao povećati na 30 %.

Osim toga pojačava se načelo “zagađivač plaća”, posebno u duhanskoj industriji, uvođenjem proširene odgovornosti proizvođača. To će se primjenjivati i u ribarstvu pri čemu će proizvođači ribarskog pribora, a ne ribari biti odgovorni za troškove nastale zbog sakupljanja mreža izgubljenih u moru.

Kontekst

Prema podacima Europske komisije više od 80 % otpada u moru je iz plastike. 70 % otpada u moru proizvodi su obuhvaćeni ovim zakonom. Zbog dugog razdoblja koje je potrebno za njezino raspadanje, plastika se nakuplja u morima, oceanima i na plažama u EU-u i diljem svijeta. Ostaci plastike nalaze su u morskim životinjskim vrstama poput kornjača, tuljana, kitova i ptica, kao i u ribama i školjkama pa se stoga nalaze i u ljudskom hranidbenom lancu.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Srijeda, 27. ožujka

Glasovanje: Srijeda, 27. ožujka

Postupak: redovni zakonodavni postupak, sporazum u prvom čitanju

POVEZNICE

Privremeni sporazum s Vijećem o plastici za jednokratnu uporabu

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf

Priopćenje za tisak o glasovanju odbora (22.1.2019.)

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban

Izvjestiteljica Frédérique Ries (ALDE, BE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/4253/FREDERIQUE_RIES/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0172(COD)

Istraživanja Europskog parlamenta: Plastika za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat: Smanjenje količine morskog otpada

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf

Plastika u kružnom gospodarstvu: Mogućnosti i izazovi

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf

Besplatne fotografije, video i tonski zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk

 

Parlament o ograničenju emisija CO2 iz automobila

O planovima za smanjenje stakleničkih plinova iz automobila i kombija do 2030., neformalno dogovoreni s ministrima EU-a, glasovat će se u srijedu.

Zastupnici u Europskom parlamentu i Vijeću postigli su dogovor o većoj ciljnoj vrijednosti (37,5 %) od prijedloga Europske komisije (30 %) za smanjenje emisija za nove automobile do 2030. Ovim se zakonodavstvom utvrđuje i cilj od 31 % za smanjenje emisija CO2 do 2030. za nove kombije.

Društveni učinak prijelaza na niskougljično gospodarstvo

Proizvođači čije prosječne emisije prelaze granične vrijednosti morat će platiti premiju za prekomjerne emisije. Do 2023. Europska komisija morat će odlučiti treba li se taj novac iskoristiti za financiranje pravednog prelaska na mobilnost s nultim emisijama te za potporu razvoju vještina radnika u automobilskom sektoru.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Utorak, 26. ožujka

Glasovanje: Srijeda, 27. ožujka

Postupak:Redovni zakonodavni postupak, sporazum u prvom čitanju

POVEZNICE

Privremeni dogovor s Vijećem

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf

Priopćenje za tisak o glasovanju odbora (22.1.2019.)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council

Izvjestiteljica Miriam Dalli (S & D, MT)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124970/MIRIAM_DALLI/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en

Istraživanje EP-a – standardi CO2 za nove automobile i kombije

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf

Studija – Ciljevi u pogledu emisija CO2 za razdoblje nakon 2020. godine za automobile i kombije: ambiciozno na odgovarajući način?

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf

Besplatne fotografije, video i tonski zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk

 

Parlament glasuje o ukidanju prebacivanja s ljetnog na zimsko računanje vremena

Zastupnici će glasovati o prijedlogu da se od 2021. godine ukine praksa pomicanja satova u proljeće i jesen.

Države članice EU-a koje odluče trajno zadržati svoje ljetno računanje vremena trebaju po posljednji put prilagoditi satove zadnje nedjelje u ožujku 2021., navodi se u nacrtu stajališta Parlamenta. Države koje će radije zadržati svoje standardno (zimsko) vrijeme mogle bi po posljednji put pomicati satove zadnje nedjelje u listopadu 2021.

Zastupnici u Europskom parlamentu također žele da se države članice međusobno usklade kako bi osigurale neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta.

Kontekst

Kao odgovor na građanske inicijative, u veljači 2018. Parlament je pozvao Komisiju da ocijeni direktivu o ljetnom računanju vremena i prema potrebi iznese prijedlog revizije direktive.

Zakon ocjene, koja je potaknula 4.6 milijuna odgovora i od kojih je 84 % podržalo ukidanje pomicanja sata, Komisija je iznijela prijedlog, o kojem se sada moraju  dogovoriti Parlament i ministri EU-a.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Ponedjeljak, 25. ožujka

Glasovanje: Utorak, 26. ožujka

Postupak: redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

POVEZNICE

Nacrt izvješća o ukidanju sezonskih promjena vremena

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect

Priopćenje za tisak o glasovanju odbora (4.3.2019.)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021

Izvjestiteljica Marita Ulvskog (S & D, SE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/96672/MARITA_ULVSKOG/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en

Istraživanje Europskog parlamenta ( studeni 2018.) Ukidanje sezonskog pomicanja vremena

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf

Besplatne fotografije, video i tonski zapisi: prekid sezonskih promjena vremena

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk

 

Čišće tržište električne energije EU-a, kao i  bolje prilagođeno potrošačima

O novim pravilima za stvaranje neograničenog europskog tržišta električne energije koje bi bilo čišće i konkurentnije glasuje se u utorak.

Očekuje se da će zastupnici u Europskom parlamentu u utorak donijeti četiri zakona koja se odnose na tržište električne energije EU-a i time prihvatiti paket Čista energija za sve Europljane.

Novim se pravilima prije svega želi ukloniti prepreke za prekograničnu trgovinu električnom energijom, olakšati trgovinu obnovljivom energijom između zemalja EU-a, a time i poduprijeti napore za postizanje obvezujućeg cilja EU-a do 2030. za 32 % energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Također bi se onemogućilo davanje državne potpore elektranama na ugljen, koje su najveći onečišćivači u Europi, koje stoje u pričuvi za slučajeve kada dođe do velike potražnje za električnom energijom, npr. za vrijeme neuobičajeno hladnih zima.

Pametna brojila, dinamično određivanje cijena i promjena opskrbljivača

Osim toga, novim se zakonima nastoji povećati konkurentnost tržišta električne energije EU-a i više ga prilagoditi potrebama potrošača pružanjem pristupa pametnim brojilima, dinamičnim određivanjem cijena i omogućavanjem promjene opskrbljivača bez dodatnih troškova u roku od najviše tri tjedna (od 2026. u roku od 24 sata).

Naposljetku, kako bi se građani EU-a bolje zaštitili od iznenadnih nestašica električne energije, taj će se sektor bolje pripremiti za hvatanje ukoštac s rizicima. Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) omogućit će se da bolje uređuje tržište EU-a električnom energijom.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava:  Ponedjeljak, 25. ožujak

Glasovanje:  Utorak, 26. ožujak

Postupak: redovni zakonodavni postupak

POVEZNICE

Priopćenje za tisak o glasovanju u Odboru za industriju

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market

Privremeni dogovor o unutarnjem tržištu električne energije, preinaka (uredba)

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_EN.pdf?redirect

Datoteka postupka: Unutarnje tržište električne energije, preinaka (uredba)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en

Brifing Službe EP-a za istraživanja: Unutarnje tržište električnom energijom (uredba)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf

Datoteka postupka: Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije, preinaka (direktiva)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29

Privremeni dogovor o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električnom energijom, preinaka (direktiva)

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect

Brifing Službe EP-a za istraživanja: Zajednička pravila za unutrašnje tržište električnom energijom, (direktiva)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf

Privremeni dogovor o Agenciji EU-a za suradnju regulatora električnom energijom (ACER)

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect

Datoteka postupka: Pripravnost za rizike u sektoru električne energije

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)

Brifing Službe EP-a za istraživanja: Pripravnost za rizike u sektoru električne energije

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf

Datoteka postupka: Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29

Brifing Službe EP-a za istraživanja: Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf

Izvjestitelj Jerzy Buzek (EPP, PL)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/28269/JERZY_BUZEK/home

Izvjestitelj Flavio Zanonato (S&D, IT)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124800/FLAVIO_ZANONATO/home

Izvjestitelj Morten Helveg Petersen (ALDE, DK)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home

Besplatne fotografije, video i tonski zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk

 

Parlament o korjenitim reformama za uspješniju borbu protiv financijskih i poreznih kaznenih djela

Nakon nedavno otkrivenih velikih poreznih skandala, zastupnici žele izglasati detaljan plan za oporezivanje i rješavanje pitanja financijskih kaznenih djela.

U izvješću dugom 70 stranica, na kojem je godinu dana radio posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza, poziva se na ustanovljavanje puno bolje suradnje u svim poreznim i financijskim područjima među nacionalnim tijelima. Očekuje se i donošenje novog zakonodavstva te osnivanje novih tijela kao što su financijska policija i nadzorno tijelo za borbu protiv pranja novca, na razini EU-a i na globalnoj razini.

U izvješću se navodi i sedam država članica EU-a (Belgija, Cipar, Mađarska, Irska, Luksemburg, Malta i Nizozemska) koje potencijalno djeluju kao porezne oaze te se poziva na ukidanje programa „zlatnih viza“.

Kontekst

Posebni odbor osnovan je u ožujku 2018. nakon što su u posljednjih pet godina učestalo otkrivani porezni skandali (slučajevi Luxleaks, Panamski dokumenti, Football leaks i Rajski dokumenti). Odbor je održao 18 saslušanja posvećena određenim temama od interesa, deset rasprava s ministrima financija i europskim povjerenicima te organizirao četiri misije za utvrđivanje činjenica – u SAD-u, na otoku Manu, u Danskoj i Estoniji te Latviji.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Ponedjeljak, 25. ožujka

Glasovanje: Utorak, 26. ožujka

Postupak:Samoinicijativno

Konferencija za medije: Utorak, 26. ožujka 15.30

POVEZNICE

Nacrt izvješća o financijskom kriminalu, utaji i izbjegavanju poreza

Trenutačno dostupno samo na engleskom jeziku:

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf

Priopćenje za medije o glasovanju odbora (27.2.2019.)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force

Suizvjestitelj: Luděk Niedermayer (EPP, CZ)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home

Suizvjestitelj: Jeppe Kofod (S & D, DK)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124870/JEPPE_KOFOD/home

Datoteka postupka:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)

Sva dokumentacija povezana s radom posebnog odbora http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk

 

Parlament o reformi sektora cestovnog prometa

U srijedu će zastupnici glasovati o izmjenama pravila o upućivanju vozača kako bi se riješio problem nezakonitih praksi u sektoru cestovnog prijevoza tereta.

Predloženom reformom želi se poboljšati provedba pravila u sektoru cestovnog prometa kako bi se učinkovitije onemogućavali nezakoniti postupci, kao što su korištenje fiktivnih trgovačkih društava ili rad na nacionalnim tržištima na nedozvoljen način. U njima bi se definiralo i na koje bi se prijevozne djelatnosti trebala primjenjivati pravila o upućivanju radnika, primjerice pravila o minimalnoj plaći, a trebala bi se izmijeniti i razdoblja predviđena za odmor vozača.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Srijeda, 27. ožujka

Glasovanje: Srijeda, 27. ožujka

Postupak: redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

POVEZNICE

Nacrt izvješća o upućivanju vozača u sektoru cestovnog prometa

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_HR.html

Nacrt izvješća o razdoblju odmora za vozače

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_HR.html

Nacrt izvješća o pristupu tržištu cestovnog prijevoza tereta

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_HR.html

Paket mjera za mobilnost: izvjestitelji, datoteka postupka i priopćenja za tisak

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk

 

Zaštita potrošačkih prava na internetu i u klasičnoj trgovini

O novim pravilima za jačanje prava potrošača i olakšavanje prekogranične trgovine u EU-u raspravljat će se i glasovati u utorak.

Direktive o digitalnom sadržaju i o prodaji robe, koje su privremeno dogovorili pregovarači Parlamenta i Vijeća, dio su strategije jedinstvenog digitalnog tržišta kojima se potrošačima i poduzećima nastoji osigurati bolji pristup robi i uslugama na internetu diljem Europe. Novim se zakonima usklađuju ključna ugovorna prava, primjerice pravni lijekovi dostupni potrošačima i načini njihove upotrebe.

Direktiva o digitalnom sadržaju

Na temelju pravila o „digitalnom sadržaju” koje se na razini EU-a donose po prvi put, osobe koje kupuju ili preuzimaju glazbu, aplikacije, igre ili usluge u oblaku bit će bolje zaštićene u slučajevima kada trgovac ne isporuči sadržaj ili uslugu, odnosno ako dostavi neispravan proizvod. Ta prava potrošača na zaštitu jednako će se primjenjivati na potrošače koji  u zamjenu za određene sadržaje ili usluge daju svoje podatke, kao i na potrošače koji te usluge plaćaju.

Direktiva o prodaji robe

Direktiva o prodaji robe primjenjuje se na prodaju na internetu i izvan njega odnosno bez obzira na to kupuje li potrošač  kućanski aparat, igračku ili računalo putem interneta ili na klasičan način u lokalnoj trgovini. Ovom Direktivom obuhvaćena je i roba s digitalnim elementima (npr. „pametni“ hladnjaci, pametni telefoni i televizori te povezani satovi).

*              *              *

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Utorak, 26. ožujak

Glasovanje: Utorak, 26. ožujak

Postupak: prvo čitanje

POVEZNICE

Tekst privremenog dogovora o digitalnom sadržaju

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_EN.pdf

Tekst privremenog dogovora o prodaji robe

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/02-20/COREPER_text_sales_goods_EN.pdf

Priopćenje za medije o digitalnom sadržaju

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers

Priopćenje za medije o prodaji robe

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products

Izvjestiteljica Odbora za unutranje tržište i zaštitu potrošača o digitalnom sadržaju: Evelyne Gebhardt (S&D, DE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home

Izvjestitelj Odbora za pravne poslove o digitalnom sadržaju: Axel Voss (EPP, DE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/96761/AXEL_VOSS/home

Izvjestitelj Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača o prodaji robe: Pascal Arimont (EPP, BE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/24922/PASCAL_ARIMONT/home

Besplatne fotografije, video i audio sadržaj

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Stroži kriteriji za dodjelu sredstava zemljama koje se žele pridružiti EU-u

Sredstava EU-a namijenjena potencijalnim zemljama članicama moraju se dodjeljivati pravedno, a u slučaju kršenja vladavine prava suspendirati.

Europski parlament trebao bi u srijedu usvojiti stajalište o trećem Instrumentu pretpristupne pomoći (IPA III). Pretpristupnim fondovima EU-a pomaže se državama koje žele pristupiti EU-u da provedu reforme svojih političkih, gospodarskih i pravnih sustava kako bi se pripremile za moguće članstvo u EU-u.

Zastupnici u Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta predložili su da se fondu za novi instrument (2021. – 2027.). dodijeli 14.66 milijardi eura u tekućim cijenama.

Kontekst

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) program je EU-a za zemlje koje se žele pridružiti EU-u. Ustanovljen je u okviru programskog razdoblja 2007. – 2013., i njime je zamijenjeno više programa pomoći koji su se dotad upotrebljavali.

DODATNE INFORMACIJE

Rasprava: Utorak, 26. ožujka          

Glasovanje: Srijeda, 27. ožujka

Postupak: redovni zakonodavni postupak

POVEZNICE

Izvješće za tisak o glasovanju u Odboru (4.2.2019)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190204IPR24925/meps-legislate-on-tougher-requirements-for-pre-accession-funding

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0247(COD)

Izvjestitelj José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP, ES)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/2002/JOSE+IGNACIO_SALAFRANCA+SANCHEZ-NEYRA/home

Suizvjestitelj Knut Fleckenstein (S&D, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/96840/KNUT_FLECKENSTEIN/home

Multimedijski centar EP-a: Besplatne fotografije, video i audio sadržaj
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 

Ostale točke dnevnog reda

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 21. i 22. ožujka

Zaštita radnika od izlaganja karcinogenim tvarima, Agea, glasovanje u srijedu

Kvaliteta vode za piće, Dantin, glasovanje u četvrtak

Buduće financiranje regija i kohezije, Cozzolino, glasovanje u srijedu

Okvir za olakšavanje održivog ulaganja, Eickhout/Pietkikainen, glasovanje u četvrtak

Ustanovljavanje instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Panzeri/Dan preda/Engel/Goerens, glasovanje u srijedu

Izvanredno stanje u Venezueli, (rezolucija), glasovanje u srijedu

Temeljna prava naroda afričkog podrijetla, rezolucija, glasovanje u utorak

Osnivanje programa Kreativna Europa (2021.- 2027.), glasovanje u srijedu

Izuzeće od obveze posjedovanja vize za Kosovo, Fajon, glasovanje u četvrtak

Interoperabilnost informatičkih sustava EU-a, Melo/Lenaers, glasovanje u četvrtak

Institucionalni okvirni sporazum EU-a i Švicarske, Frunzulica, glasovanje u utorak

Europski ponuđači skupnog financiranja,, Fox, glasovanje u srijedu        

Delegirana uredba o uspostavi fonda za azil, migracije i integraciju, glasovanje u u srijedu

Unutarnji sigurnosni fond, Instrument za financijsku potporu vanjskim granicama i vizama, glasovanje u srijedu

 

 

 .