skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Evropské setkání mládeže 2020

 .
01/10/2019
 .

Evropské setkání mládeže EYE 2020 se bude konat 29. - 30. května 2020 v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Evropský parlament otevře své dveře mladým Evropanům již počtvrté. Naposledy se v roce 2018 během EYE 2018 shromáždilo téměř 8 000 mladých lidí pocházejících ze všech členských států EU i mimo ni.

 .
 .

Evropský parlament prosazuje inkluzivitu a občanskou angažovanost. Proto může poskytnout finanční příspěvek aktivním a angažovaným skupinám, které se Evropského setkání mládeže (EYE2020) konaného ve dnech 29.–30. května 2020 ve Štrasburku chtějí zúčastnit. Účastníci musí být občany Evropské unie nebo státními příslušníky kandidátských zemí ve věku 16 až 30 let (kromě vedoucích skupin, kteří mohou být starší 30 let, avšak musí jim být alespoň 18 let). Skupiny musí sestávat minimálně z 10 a maximálně z 20 členů. Finanční příspěvek mohou nicméně využít i (nepodporovaní) návštěvníci, kteří skupinu doprovází a účastní se stejného programu a kteří jsou občany Evropské unie nebo státními příslušníky kandidátských zemí.

Kritéria výběru

1. Vaše skupina se aktivně angažuje ve vaší komunitě a může akci EYE obohatit jedinečným úhlem pohledu.
2. Po návratu domů může vaše skupina propagovat EYE novinovými články, na Facebooku, na blozích, výstavách, seminářích atd. Tyto činnosti se musí uskutečnit do tří měsíců po skončení dotyčné akce a vaše skupina o nich musí podat zprávu Evropský parlament.
3. Vaše skupina bude mít přednost, pokud se skládá z:
- mladých lidí se zdravotním postižením
– mladých lidí z venkovských nebo odlehlých oblastí
- mladých lidí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí

Bližší informace v přihlášce.