skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Možnosti stáží a návštěv

Evropský parlament by velmi rád široké veřejnosti nabídl možnost jej navštívit a seznámit se s jeho prací, a proto přijímá v prostorách svých tří pracovních míst v Bruselu, Štrasburku a v Lucemburku návštěvy jak individuální, tak v organizovaných skupinách. Prohlédněte si Parlament, zúčastněte se plenárního zasedání či jiné významné události, která je otevřená veřejnosti!

 .

Možnosti návštěv

Divize návštěv a seminářů Generálního ředitelství pro komunikaci a styk s veřejností Vám s potěšením představuje svůj program návštěv.

Evropský parlament přijímá skupiny návštěvníků ve svých třech sídlech - v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku - nejen během zasedání, ale i v době mimo ně. Návštěva trvá přibližně jednu až tři hodiny a zahrnuje výklad úředníka Evropského parlamentu o tom, co je EP a jak pracuje. Po výkladu následují volné dotazy a odpovědi na ně. Některé návštěvy zahrnují video prezentaci nebo výměnu názorů s poslanci EP.

Chcete-li se dozvědět více o zařizování návštěv Evropského parlamentu, prostudujte si laskavě informace uvedené dále.

Více informací si můžete vyžádat na vissem-CS@europarl.europa.eu

Více informací o jednotlivých místech a doplňující informace získáte zde:

Možnosti stáží

V rámci podpory vzdělání a profesního tréninku nabízí Evropský parlament možnosti stáží, aby se mladí lidé mohli blíže seznámit s fungováním této instituce EU. V Evropském parlamentu probíhají toho času tři typy stáží (placené či neplacené):

 • stipendium Roberta Schumana (obecné a žurnalistické)
 • stáže v překladatelství
 • stáže v konferenčním tlumočnictv

Pro žádost o stáž je třeba splňovat určité obecné podmínky pro přijetí:

 • občanství členské země EU nebo země kandidátské
 • věk 18-45 let
 • výborná znalost jednoho oficiálního jazyka EU a dobrá znalost jazyka druhého
 • žadatel ještě nevykonával žádnou placenou stáž (či práci) v institucích EU
 .

Přijímací proces:

 • vyplnění a odeslání přihlášky
 • kontrola správnosti došlých přihlášek
 • jednotlivá generální ředitelství posoudí přihlášky a vyberou si stážisty
 • celkový seznam stážistů je sestaven na základě povoleného počtu míst pro stážisty
 .

Délka stáže

Placená stáž je nabízena na dobu trvání 5 měsíců, během kterých má stážista nárok na dva volné dny v každém měsíci.

Termíny stáže
Termíny stáže

Stáže v překladatelství probíhají v těchto termínech: 1.1.-31.3.; 1.4.-30.6.; 1.7.-30.9.; 1.10.-31.12.

 .

Stáže neplacené trvají jeden až čtyři měsíce.

Stáže neplacené trvají jeden až čtyři měsíce.
��Zah�jen� st�~� a term�ny pro pod�n� pYihl�aek 
 
Zah�jen� st�~eTerm�n pro pod�n� pYihl�aky
 
 (nejm�n 3 ms�ce pYedem)
 
1. ledna1. Y�jna
 
1. kvtna1. �nora
 
1. z�Y�1.
ervna
 
 
07/01/2009

Další informace k jednotlivým typům stáží, o povinnostech stážistů, možnostech přerušení stáže, hrazení nákladů na cestování, měsíčních platech (v případě placené stáže) a na koho se můžete obrátit, získáte zde:

Stránka Evropského parlamentu s detailními informacemi o možnostech stáží a studijních pobytů