skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuse 2018

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky

Kulatý stůl v Evropském domě
Kulatý stůl v Evropském domě

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 .
 
 .

Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí
7.12.2018 | 13.30 — 15.00

Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí.

 • Jaké cíle by měla stanovit dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí skleníkových plynů?
 • Jakým způsobem by měly být podporovány investice do nízkouhlíkových technologií ze strany EU?
 • V jakých sektorech je největší potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů v EU a v ČR?
 • Jak zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním poli?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Tom Van Ierland, Vedoucí oddělení pro strategii a ekonomické hodnocení, GŘ pro oblast klimatu, Evropská komise
 • Miroslav Havránek, Ředitel CENIA
 • Pavel Řežábek, Hlavní ekonom, ČEZ a.s.
 .
 .
 
 .

Zdanění digitálních firem
5. 10. 2018 | 14.00 — 16.00

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Zdanění digitálních firem.

 • Potřebuje Evropa speciální pravidla pro zdanění digitálních firem jako Google, Facebook apod.?
 • Jak férově nastavit daňová pravidla, aniž by se omezil rozvoj digitální ekonomiky?
 • Může evropský systém fungovat, i když nebude nalezeno řešení na globální úrovni?
 • Jak zabránit dvojímu zdanění globálně působících firem?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Petr Ježek, předseda Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, Evropský parlament (ALDE)
 • Roberta Grappiolo, vedoucí sektoru Sledování práva EU a státní pomoci, GŘ pro daně a celní unie, Evropská komise
 • Stanislav Kouba, pověřený řízením sekce daně a cla, Ministerstvo financí ČR
 • Vladimír Štípek, ekonom-analytik, manažer pro daně, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 .

Záznam z debaty:

 .
 
 .

Rozpočet EU po roce 2020
25. 5. 2018 | 13.30 — 15.30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Rozpočet EU po roce 2020.

 • Do jakých prioritních oblastí a na jaké projekty zamíří finance z budoucího rozpočtu EU?
 • Jaké budou zdroje rozpočtu EU?
 • Jak zajistit větší efektivnost a efektivitu rozdělování evropských peněz?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu (ANO/ALDE)
 • Petr Mooz, vedoucí odd. Informace a komunikace, GŘ pro rozpočet, Evropská komise
 • Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik , Úřad vlády ČR
 • Michal Částek, vedoucí odd. pro rozpočet EU, Ministerstvo financí ČR
 
 .

Online platformy v ubytovacích službách
15. 5. 2018 | 13.30 — 15.30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Online platformy v ubytovacích službách.

 • Do jaké míry by měly být online platformy regulovány, aby se nezabránilo jejich rozvo
 • Jak u sdílení ubytovacích služeb zajistit definici podnikání, ochranu spotřebitele či adekvátní zdanění?
 • Jak ke sdíleným platformám přistupují jiné státy EU a které regulatorní přístupy se v Evropě osvědčily?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Dita Charanzová Poslankyně Evropského parlamentu (ALDE/ANO 2011)
 • Henning Ehrenstein GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP, Evropská komise
 • Jan Havlík Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Alexandra Rudyšarová Generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Patrik Czetö Předseda České asociace sdílené ekonomiky

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 8. března 2018 zde

 .

Rozhovor s poslankyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou (ALDE)

 .

Záznam z debaty na téma Online platformy v ubytovacích službách

 .
 
 .

Ochrana dat v malém podniku
12. března 2018, 16:00 - 18:00

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Ochrana dat v malém podniku.

 • Jak ovlivní nová pravidla vycházející z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) podnikatele?
 • Jaké povinnosti budou muset podnikatelé splňovat co se týče nakládání s daty zákazníků?
 • Budou se pravidla vztahovat na všechny podnikatele, včetně těch nejmenších?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Jana Břeská, Sdružení pro internetový rozvoj
 • Jiří Žůrek, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 8. března 2018 zde

 .
 
 .