skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2015

Přijďte diskutovat s odborníky!

Záměrem projektu kulatých stolů je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii minimálně dvanácti debatních setkání za rok.

 

8. prosince 2015 Nová strategie obchodní a investiční politiky
16:00 - 18:00

Jaké výhody bude mít nová strategie pro české exportéry? Jaké jsou nevýhody regionálních obchodních dohod? Co bude nová strategie obchodní politiky znamenat v praxi? Jak zvýšit účast malých a středních podniků v mezinárodním obchodě?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Jean Charles Van Eeckhaute, vedoucí oddělení pro koordinaci politik a meziinstitucionální vztahy, GŘ pro obchod Evropské komise (tlumočení CS/EN bude zajištěno)
 • Lucie Vondráčková, ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Pavel Fára, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů (bude potvrzeno)

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. prosince 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

24. listopadu 2015 Strategie pro jednotný trh zboží a služeb
15:00 - 17:00

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem

„Strategie pro jednotný trh zboží a služeb“

Cílem debaty je diskutovat o nové strategii Evropské komise pro jednotný trh zboží a služeb a jejích jednotlivých iniciativách.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Eike Klapper, ekonomický analytik, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise
 • Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Vladimíra Drbalová, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru a zástupkyně ředitele pro EU Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků AMSP ČR (bude potvrzeno)

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 23. listopadu 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

20. října 2015 Energetické štítky: Návrat ke stupnici A-G
16:00 - 18:00

Jaké výhody bude mít návrh "aktualizace" štítkování elektrických spotřebičů pro cílové zákazníky? Co čeká v souvislosti s novým návrhem maloobchodníky a výrobce v ČR? Co bude přijetí návrhu znamenat v praxi? Jak by měla být vedena informační kampaň pro spotřebitele?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Michaela Mlíčková-Jelínková, Zastoupení Evropské komise v České republice
 • Hana Schvarczová, vedoucí oddělení Hospodaření s energií, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Radek Hacaperka, generální ředitel, Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů CECED CZ
 • Juraj Krivošík, ředitel, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a člen Energetické sekce, Hospodářská komora České republiky

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 16. října 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

21. září 2015 Digitální kontrakt
16:00 - 18:00

@Shutterstock
@Shutterstock

Jaký by měl být obsah a rozsah působnosti nově sjednocených smluvních pravidel? Měla by se nová pravidla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B? Jakým dalším způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje?

Diskuzi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, a své komentáře dále přednesou:

 • zástupce Evropské komise
 • Olga Sehnalová, členka výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Evropský parlament
 • Karel Novotný, náměstek ministra pro podnikání, digitální ekonomiku a spotřebitele, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 18. září 2015 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz.

 

21. května 2015 Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2015
16:00 - 18:00

Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení hospodářského růstu? Jaké překážky stály české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení z loňského roku?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, a své komentáře dále přednesou:

 • Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky
 • Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR
 • Jan Bureš, hlavní ekonom ERA Poštovní spořitelny

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 20. května 2015 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz.

 

27. dubna 2015 - Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách
16:00 - 18:00

Zajistí navrhovaný vysokoškolský zákon větší profesní zaměření vysokých škol? Produkuje současný systém terciárního vzdělávání absolventy ve struktuře a kvalitě odpovídající potřebám trhu práce? Jak umožnit větší spolupráci mezi vysokými školami a soukromým sektorem? Měla by být praxe či stáž standardní součástí studia na VŠ? Jakou roli by měly mít v systému vyšší odborné školy?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (bude potvrzeno)
 • Miloš Rathouský, zástupce ředitelky zaměstnavatelské sekce pro oblast vzdělávání a kohezní politiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Stanislav Šaroch, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů, Škoda Auto Vysoká škola
 • Bohumil Kartous, vedoucí komunikace, EDUin, o.p.s.

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 26. dubna 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

14. dubna 2015 - Česká zahraniční politika ve střední Evropě
17:30 - 19:30

Zveme Vás na pravidelnou debatu do Evropského domu. Tentokrát se bude debatovat o české zahraniční politice ve střední Evropě. Debatu pořádá Rada pro mezinárodní vztahy a vystoupí na ní Petr Drulák, náměstek ministra zahraničí ČR.  

 

8. dubna 2015 - Jak se mění suverenita národních států v EU?
17:00 - 19:00

Obsazení:

 • Lenka Pítrová, Úřad vlády a Právnická fakulta UK
 • Běla Plechanovová, Institut politologických studií FSV UK

Moderace:

 • Vladimír Bartovic, EUROPEUM

Na seminář je možné se registrovat zde.

Tweeting ze seminářů je možné sledovat pod hashtagem #seminareED.

 

24. března 2015 16:00 - Energetická unie
16:00 - 18:00

Jakým překážkám čelí v současné době energetické společnosti, jež mají snahu vstoupit na český trh? Jakým způsobem lze využít lepší integraci energetického trhu v EU pro nabídku energetických produktů v ČR? Jak lépe zajistit energetickou bezpečnost v EU?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 .
 .
 • Marten Westrup, Oddělení koordinace energetické politiky, Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise (tlumočení EN-CS zajištěno);
 • Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR;
 • Jakub Vít, poradce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR;
 • Jan Prášil, specialista EU agendy, ČEZ, a.s.

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 23. března 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

25. února 2015 15:00 - Unie kapitálových trhů
15:00 - 18:00

Jakým překážkám čelí podniky, zejména pak MSP, při přístupu k financím? Jakým způsobem lze využít lepší integraci a likviditu na kapitálovém trhu v EU pro financování a nabídku investičních produktů v ČR? Jaká jsou očekávání a požadavky investorů na propojení kapitálových trhů v EU?

Nedostatek investorů a vysoká míra závislosti podnikatelského sektoru na bankovních úvěrech stojí za návrhem nové iniciativy Evropské komise k unii kapitálových trhů z 18. února. Komise chce firmám poskytnout lepší přístup k finančním zdrojům napříč celou Evropskou unií, přispět k mobilizaci investic soukromého sektoru v rámci investičního plánu pro Evropu a umožnit diverzifikaci zdrojů financování. Dopad návrhu na prohloubení kapitálových trhů v EU na nabídku investičních produktů a investiční potřeby firem v ČR byl předmětem diskuse v Evropském domě v Praze 25. února za účasti renomovaných expertů z finanční oblasti. Více informací naleznete v tiskové zprávě níže.

Diskusi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Martin Špolc, zástupce vedoucího oddělení Banky a finanční konglomeráty, Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a Unii kapitálových trhů
 • Martin Hanzlík, poradce náměstka pro mezinárodní vztahy, Ministerstvo financí ČR
 • Jana Michalíková, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálové trhy
 • Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky
 • Tomáš Čása, investiční ředitel, Genesis Capital

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 24. února 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

18. února 2015 - Je práce s mládeží "školou demokracie" pro mladé?
15:00 - 18:00

Zveme pracovníky s mládeží a mladé lidi, aby přišli a přednesli své zkušenosti. Získané informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro Národní zprávu o politické participaci k Evropským konzultacím strukturovaného dialogu s mládeží.
Nenechte si ujít příležitost sdělit veřejnosti, jaký význam má práce s mládeží pro společnost.

V panelu diskuze zasednou zajímaví hosté, mimo jiné Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, a Jan Husák, vedoucí Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog.