skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2017

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky

Kulatý stůl v Evropském domě
Kulatý stůl v Evropském domě

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 .
 
 .

''Víš, co jíš?''
8.prosince 2017, 13:30 - 15:30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na Víš, co jíš?

 • Existuje na jednotném trhu problém dvojí kvality potravin?
 • Jsou nedávno vydané pokyny EU pro uplatňování právních předpisů v oblasti potravin dostačující pro zajištění stejné kvality výrobků v EU?
 • Má být stejná kvalita potravin požadovaná v evropské legislativě?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Ladislav Miko, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise
 • Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu (S&D/ČSSD)
 • Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Jindřich Fialka, ředitel odboru potravinářského, Ministerstvo země-dělství ČR

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 6. prosince 2017 na brussels@cebre.cz

 
 .

Budoucnost rozpočtu EU
6. října 2017 13:30-15:30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na téma Budoucnost rozpočtu EU.

 • Změní se systém přispívání do společného rozpočtu EU?
 • Jaké priority bude v budoucnu financovat EU ze svého rozpočtu?
 • Jak nejvíce zefektivnit využívání evropských prostředků?
 • Udrží ČR pozici čistého příjemce?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu (EPP/KDU-ČSL)
 • Petr Mooz, vedoucí odd. Informace a komunikace, GŘ pro rozpočet, Evropská komise
 • Petr Zahradník, ekonom a analytik, Česká spořitelna, a.s., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Debatu moderuje David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom.

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 4. října 2017 na brussels@cebre.cz

 .

Rozhovor s europoslancem Tomášem Zdechovským k debatě Budoucnost rozpočtu EU

 .
 
 .

Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?
16. června 2017 13:30 - 15:30

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolu-práci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem "Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?"

Jak zamezit zatěžujícím administrativním požadavkům na dopravce?
Za jakých pravidel by měli být vysíláni pracovníci v silniční dopravě?
Jak navrhuje řešit situaci řidičů v mezinárodní silniční dopravě Evropská komise?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu (ALDE/ANO 2011)
 • Vladimír Starosta, prezident ČESMAD BOHEMIA, z.s.
 • Eddy Liegeois, vedoucí odd. Silniční dopravy, GŘ pro mobilitu a dopravu, Evropská komise

Debatu moderuje David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom.

Svou účast na debatě potvrďte do 14. června 2017 na brussels@cebre.cz

 .

Rozhovor s europoslankyní Martinou Dlabajovou k páteční debatě

 .
 
 .

Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU
26. května 2017 13:00-15:00

Dopady Trumpovy vlády na EU
Dopady Trumpovy vlády na EU

Jak na Trumpovy kroky reagují finanční trhy? Jaké budou nové obchodní vztahy s USA? Co může pro EU znamenat plánovaná daňová reforma v USA?

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na téma Ekonomické trumpoty - Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU.

Pozvání přijali:

 • Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu
 • Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s.
 • Aleš Chmelař, ekonom Úřadu vlády ČR

Na debatu je nutné se registrovat na brussels@cebre.cz do 23. května 2017.

 .
 
 .

Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR
18. května 2017 18:00-19:30

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné diskusní setkání na téma Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR.

Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020 v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie. Akce by měla pomoci s identifikací témat, která budou z pohledu českých politiků, státní správy, byznysu a dalších expertů zásadní.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte pomocí registračního formuláře nebo emailem na cerna@euractiv.cz.

Akci pořádá zpravodajský portál EurActiv.cz ve spolupráci s EU Office České spořitelny. Partnerem akce je Zastoupení Evropské komise v ČR a uskuteční se pod záštitou Hospodářské komory ČR.

 .
 
 .

Reforma systému DPH v EU
31. března 2017 13:00-15:00

@Shutterstock DPH v EU
@Shutterstock DPH v EU

Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě? Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit? Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti?

Informační kancelář Evropského parlamentu  a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Reforma systému DPH v EU.

Vystoupí:

 • Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu
 • Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
 • Petr Toman, člen prezidia Komory daňových poradců

Debatu moderuje Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 29. března 2017 na brussels@cebre.cz.

 .
 .
 
 .

Volby v Makedonii
10. ledna 2017 v 16:30

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA vás zve na debatu Volby v Makedonii, na které vystoupí:

 • Paskal Stoicheski – velvyslanec Makedonské republiky v ČR,
 • Daniel Heler – doktorand na katedře východoevropských studii IMS FSV UK.