skip to content

 
 
 

European Youth Event

The European Youth Event 2018: Evropské setkání mládeže ve Štrasburku

Akce s mottem "Společně můžeme dosáhnout změny" se zúčastní několik tisíc mladých Evropanů, kteří se setkají s organizacemi a institucemi reprezentujícími a hájícími jejich potřeby a zájmy.

 .
 .
 .

Evropské setkání mládeže EYE 2018 se koná 1. – 2. června 2018 v Evropském parlamentu ve Štrasburku

 .

Evropský parlament otevře své dveře mladým Evropanům již potřetí. Naposledy se v roce 2016 během EYE2016 shromáždilo téměř 7 500 mladých lidí pocházejících ze všech členských států EU i mimo ni. Příští rok budou stejně jako v roce 2016 v rámci tohoto setkání probíhat debaty a semináře, jejichž výstupy budou sloužit jako zdroj inspirace poslancům Evropského parlamentu. Koncem roku bude pak několik zástupců pozváno do Bruselu, aby prezentovali své návrhy v  parlamentních výborech.

Pro účastníky není předpokladem mít zvláštní znalosti. Jediným požadavkem je aktivně se dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce (anglicky, francouzsky, německy).

A jak celá registrace probíhá? Evropského setkání mládeže se mohou účastnit Evropané ve věku od 16 do 30 let, kteří dosáhli tohoto věku k červnu 2018. Zároveň musí vytvořit skupinu nejméně 10 osob a jmenovat vedoucího této skupiny, který musí být plnoletý (dosáhl věku alespoň 18 let). Vedoucí skupiny svůj team registruje skrze webovou stránku Evropského parlamentu. Po přijetí skupinové registrace budou jednotliví členové skupiny vyzváni, aby zadali své osobní údaje.

To ovšem není všechno. Registrované skupiny dostanou příležitost obohatit program celé akce tím, že mají možnost zorganizovat workshop nebo kulturní akci.

 .

Registrace jsou otevřeny do 31. prosince 2017 nebo do té doby, než nebude zaregistrován maximální počet 8 tisíc účastníků. Proto s registrací neotálejte. Registrujte se zde

 .
 .
 .
 .
Oficiální stránky EYE
Informace o posledním ročníku EYE 2016