skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Výstavy 2014

Evropa skrze umění v Evropském domě!

Přijďte se podívat do galerie Evropského domu. V rámci našeho exhibičního programu Vám pravidelně nabízíme řadu zajímavých tématických výstav.

Přízemí Evropského domu slouží jako galerie, kde v pravidelných cyklech obměňujeme atraktivní výstavy fotografií a obrazů českých i zahraničních autorů. Nezřídka zde máte možnost zhlédnout vítězné práce aktuálně vyhlášených mezinárodních soutěží.

 

Laureáti Sacharovovy ceny v Evropském domě
9. prosince 2014 - 9. ledna 2015, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Od prosince až do ledna 2015 si v protorách Evropského domu můžete prohlédnout 26. let udílení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou Evropský parlament oceňuje osobnosti nebo celé kolektivy, které brání lidská práva a základní svobody. Letošní laureát Denis Mukwege, konžský gynekolog, který se specializuje na ošetřování obětí znásilnění, si převzal ocenění ve středu 26. listopadu z rukou předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze na plenárním zasedání ve Štrasburku.

 

Kde domov můj?
3. - 30. listopadu 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

V roce 2013 vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy soutěž o nejlepší plakát pro studenty vysokých výtvarných škol na téma „Kde domov můj?“. Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie. Projekt vznikl ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013. Studenti prostřednictvím výtvarného díla hledají odpovědi na otázky: Je pro nás domov vůbec důležitý? Je součástí naší identity? Je domov jenom rodinné zázemí nebo společné sdílení hodnot v rodině, blízkém společenství, v regionu, ve státě, v Evropě nebo tady na Zemi? Ovlivňuje naše politická reprezentace vnímání domova – máme ho ještě nebo se stydíme za to, co se u nás děje? Výstavu plakátů si můžete prohlédnout v Evropském domě od 3. do 30. listopadu 2014 v otevíracích hodinách Evropského domu.

 

Evropa ve škole
1. - 31. 10. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole. Vlastní výtvarná a literární soutěž se v České republice tradičně odvíjí postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola a vrcholí kolem ústředním.

Charakteristika soutěže:

  • soutěž pro děti a mládež 5 - 21 let
  • rozvoj uměleckého nadání a tvořivosti
  • zobrazení našeho životního prostoru, tedy Evropy, očima dětí
  • 53letá tradice, aktuálně účast asi 17 zemí
 

EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989
1. - 31. 10. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Collegium Europaeum FF UK, FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989.

Komunistickým převratem v únoru 1948 byla na našich hranicích spuštěna „železná opona“, která nás na dlouhá čtyři desetiletí oddělila od integračních procesů v západní Evropě. V prostředí českých elit, byť zdecimovaných dvěma totalitami 20. století, byl však stále živý onen dynamický a pluralitní civilizační koncept evropanství, který se s obnovením demokracie a naší státní svrchovanosti po roce 1989 projevil též heslem „návrat do Evropy“ a roku 2004 nakonec vyústil v členství České republiky v Evropské unii. Nevelká výstava, programaticky nazvaná „Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě“, se snaží prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností připomenout skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence. Významně to platí zejména pro ono klíčové a tragicky zlomové „třicetiletí“ (1918–1948), k němuž tento výstavní projekt soustřeďuje svou hlavní pozornost, stejně jako pro období do roku 1989 i naši současnost.

 

Ztraceni v překladu?
10. 7. - 30. 9. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze Vás srdečně zvou do Evropského domu na výstavu „Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách“.

Výstava je strukturovaná do tří vzájemně prolínajících se bloků: Dějiny oboru, Souvislosti a Jak se nám studovalo. První blok připomíná počátky oboru, věnuje se někdejší Universitě 17. listopadu, při níž studium překladatelství a tlumočnictví v roce 1963 vzniklo, a popisuje i aktuální projekty, např. postgraduální tlumočnický kurs Euromasters in Conference Interpreting ve spolupráci s EU. V druhém bloku jsou pak fakta zasazena do dobových souvislostí: např. některé panely popisují, jak překlad ovlivňovala totalita, na jiných panelech mohou návštěvníci porovnat sazby za překlady v 60. letech s tehdejšími cenami za jiné služby a produkty. Oba bloky jsou pak proloženy vzpomínkami absolventů na své studium ve Šporkově paláci, v němž Ústav translatologie sídlí. Mezi bývalé studenty Ústavu patří např. známá česká překladatelka a tlumočnice Dana Hábová či vedoucí českého tlumočnického oddělení v Evropském parlamentu Ivana Hlaváčová.

Výstava potrvá do 30. září 2014 a v průběhu září proběhne komentovaná prohlídka vedená ředitelem Ústavu translatologie Stanislavem Rubášem.

 

BULHARSKÝ KOMIKS
24. 1. - 12. 2. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Výstava českému divákovi představí úplně první národní výstavu bulharského komiksu. Prahu ovládne bulharský komiks postupně. První část výstavy bude představena v Evropském domě a o týden později dorazí její druhá část do kavárny kina Lucerny. Obě jsou součástí doprovodného programu 6. ročníku Festivalu bulharských filmů.

Úspěch a velká účast komiksu v bulharských médiích během posledních tří let jsou zásluhou především nekonečného úsilí Projektu Duha. Projekt Duha je sdružení, které založili kamarádi – umělci z oblasti komiksu. Patří k týmu legendárního bulharského komiksového časopisu Duha. Svou různorodostí a spoustou podob – od klasického komiksu po underground – se výstava neopakovatelně sžívá s atmosférou festivalu. Autoři, kteří budou v Praze představeni dvěma kolekcemi, jsou absolventi uměleckých akademií, někteří z nich pracují u filmu, v reklamě nebo na poli literatury.

Vystavující umělci: Evgenij Jordanov, Penko Gelev, Petar Stanimirov, Dimitar Stojanov-Dimo, Rumen Čaušev, Rosen Mančev, Sotir Gelev, Vladimir Konovalov, Nikolaj Dodov Hlavní kurátor: Anton Stajkov

 

DOMA
15. 10. - 15. 11. 2013, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a občanské sdružení Život 90 Vás zvou na výstavu portrétů seniorů s názvem Doma.

Výstava byla připravena v rámci informační kampaně Žít déle doma, která nám představuje možnosti, které máme ve stáří, když nechceme odejít do ústavu, ale chceme zůstat v prostředí, které máme rádi - doma.

 

EVROPA VE ŠKOLE
23. 09. - 11. 10. 2013, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení.

Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení.

Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole.

Vlastní výtvarná a literární soutěž se v České republice tradičně odvíjí postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola a vrcholí kolem ústředním.

Charakteristika soutěže

•soutěž pro mladé děti a mládež 5 - 21 let
•rozvoj uměleckého nadání a tvořivosti, výchova k evropanství
•53letá tradice, aktuálně účast asi 17 zemí

Vstup na výstavu je zdarma.