skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Šesté volební období: 2004 - 2009

V šestém volebním období bylo do Evropského parlamentu za Českou republiku zvoleno 24 poslankyň a poslanců.

 .
(Nezávislá / NI) – novinářka Narozena 29. srpna 1964 v Praze. V roce 1989 vystudovala zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1989–1998 pracovala jako redaktorka, moderátorka a dramaturgyně České televize, Českého rozhlasu, Hospodářských novin a Frekvence 1.
(KDU-ČSL / EPP-ED) – politik Narozen 14. dubna 1954 v Konici. V roce 1978 vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a od roku 1979 pracoval jako geolog ve státním podniku Silnice v Ostravě. V roce 1995 se stal zástupcem starosty v Uničově a v roce 1997 přednostou Okresního úřadu v Olomouci.
(ODS / EPP-ED) – lékař Narozen 6. srpna 1962 v Čáslavi. V roce 1986 vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy a od roku 1986 do roku 1994 pracoval jako lékař a zástupce primáře dětsko-kojeneckého oddělení nemocnice v Kolíně. V letech 1992 –1998 provozoval soukromou praxi praktického lékaře pro děti a dorost.
(ODS / EPP-ED) – fyzik Narozen 6. září 1956 v Brně. V roce 1980 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor fyzika. Dále postgraduálně studoval na ČVUT v Praze a na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu. V letech 1981–1990 byl výzkumným pracovníkem Tesly Brno a od roku 1990 působil v Ústavu přístrojové techniky.
(ODS / EPP-ED) – politik Narozen 17. května 1968 v Nymburce. V roce 1992 vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor historie. Studoval rovněž na Diplomatické akademii ve Vídni a na Londýnské ekonomické škole. V letech 1994–1995 pracoval jako poradce ministra zahraničí pro problematiku NATO, v letech 1995–1996 byl ředitelem odboru bezpečnostní politiky MZV ČR, následně v letech 1997–1998 poradcem ministra obrany pro záležitosti NATO.
(ČSSD / PES) - právník Narozen 29. září 1940 v Chesteru. Po válce se s rodiči vrátil z Velké Británie do Československa a krátce poté odjel s rodinou do Venezuely. Po návratu v roce 1953 studoval na Hospodářské střední škole a poté pracoval v zahraničním obchodě. Od roku 1963 působil při ministerstvu vnitra jako učitel jazyků. Zároveň vystudoval právnickou fakultu.
(KSČM / EUL/NGL) – ekonomka Narozena 19. prosince 1952. Vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a Vysokou školu stranickou (společenské a politické vědy) v Moskvě. V letech 1977–1982 pracovala ve Vítkovických železárnách, poté zastávala různé politické funkce, od tajemnice MěV SSM v Ostravě po tajemnici MěV KSČ, resp. KSČM v Ostravě, instruktorky ÚV KSČM pro Moravskoslezský kraj a tajemnici MS KR KSČM (do června 2004).
(SNK ED / EPP-ED) – diplomatka Narozena 26. června 1965 v Praze. V roce 1988 vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor arabistika, orientalistika. V letech 1988–1989 získala stipendijní pobyt na Káhirské univerzitě a zároveň i interní aspiranturu na Katedře věd o zemích Asie a Afriky KU, obor neevropská sociální lingvistika.
 (04/09/2015)
(KSČM / EUL/NGL) – sklářský odborník Narozen 23. února 1953 v Teplicích. Vystudoval Vysokou školu chemicko technologickou a po absolutoriu v roce 1971 pracoval jako výzkumný pracovník Výzkumného pracoviště Sklounion Teplice. V průběhu následujících téměř 20 let byl v tomto podniku postupně zařazen jako pecní technik, vedoucí PZF, ředitel závodu, technický náměstek ředitele podniku a vedoucí obchodnětechnických služeb podniku.
(KSČM / EUL/NGL) – kardiolog Narozen 3. ledna 1956 v Sušici. V letech 1975–1979 vystudoval medicínu na Volgogradském lékařském institutu a v letech 1979–1981 na Kyjevském lékařském institutu. Poté pracoval ve Fakultní nemocnici v Plzni na 1. interní klinice. V roce 1984 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1989 astestaci II. stupně z kardiologie.
(ODS / EPP-ED) – lékař Narozen 18. srpna 1958 v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1983 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1989 působil jako lékař na chirurgickém oddělení nemocnice v Kadani. V roce 1986 složil I. atestaci v oboru chirurgie. Od roku 1989 byl vedoucím lékařem a od roku 1991 primářem RHB oddělení NsP Kadaň.
(KSČM / EUL/NGL) – pedagog Narozen 15. února 1953 v Rakovníku. V roce 1977 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Až do roku 1984 na této fakultě přednášel antickou a středověkou filozofi i. V letech 1984–1992 působil v Prognostickém ústavu ČSAV, kde zpracovával koncept ekonomických a sociálních reforem. Vedle dějin fi lozofi e se zabýval i problematikou teorie společenského vývoje.
(Nezávislý / EUL/NGL) – stíhací pilot, kosmonaut Narozen 26. září 1948 v Českých Budějovicích. Po střední škole v Čáslavi (1966) vystudoval v roce 1970 Vyšší letecké učiliště v Košicích. V Československé (později České) armádě prošel od roku 1970 postupně funkcemi od stíhacího pilota až po zástupce velitele letecké divize. Zároveň vystudoval Vojenskou leteckou akademii (1976) a Akademii Generálního štábu (1988) v Moskvě.
(KDU-ČSL / EPP-ED) – lékařka, manažerka Narozena 30. ledna 1953 v Praze. V roce 1978 vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Působila v Berouně, ve Fakultní nemocnici v Praze Motole a později ve Fakultní nemocnici v Praze na Vinohradech. Složila atestace I. a II. stupně v oboru lékařka – radiodiagnostik. Po roce 1990 se stala ředitelkou Fakultní nemocnice na Vinohradech.
(ČSSD / PES) – politolog Narozen 4. září 1954 v Kladně. Po maturitě roce 1977 emigroval z politických důvodů do Rakouska. V letech 1978–1984 vystudoval politické vědy a sociologii na Vídeňské univerzitě a získal doktorát z mezinárodních vztahů. Od roku 1980 pracoval jako dokumentátor v ústředí Socialistické strany Rakouska. Po studiích odešel do Austrálie, kde vyučoval na Univerzitě v Sydney.
(ODS / EPP-ED) – překladatel, pedagog Narozen 11. ledna 1962 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně a stal se učitelem, vyučuje angličtinu a zároveň i překládá. V letech 1996–1997 byl tiskovým mluvčím předsedy vlády V. Klause a vlády ČR. Byl poradcem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ODS M. Němcové.
(Nezávislý / EUL/NGL) – spisovatel Narozen 4. srpna 1943 v Plzni. Vyučil se technickému oboru, později studoval vojenskou školu v Košicích, kterou nedokončil. Zároveň byl od 60.let literárně činný. Po roce 1968 emigroval do Německa, kde se věnoval literatuře i celkově českému politickému a kulturnímu životu v exilových organizacích.
(ODS / EPP-ED) – farmakoložka Narozena 6. října 1946 v Prostějově. Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a pracovala v Bratislavě v Akademii věd jako vědecká pracovnice. Následně působila jako docentka na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
(ODS / EPP-ED) – politik Narodil se 26. listopadu 1955 v Hradci Králové, kde žije dodnes. Vystudoval ČVUT v Praze, nejprve pracoval ve výzkumu jako odborník v oblasti životního prostředí, kde uplatnil několik patentů. Zveřejnil řadu článků a statí v profesních časopisech a spolupodílel se na vydání několika odborných publikací.
(ODS / EPP-ED) – politik Narozen 30. března 1963 v Praze. V roce 1987 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor technologie vody a životního prostředí. Poté pracoval jako výzkumný pracovník. V roce 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění a působil jako poradce předsedy vlády ČR pro zahraničněpolitické otázky, později jako vedoucí oddělení evropské integrace.
(bez polit. příslušnosti / EPP-ED), pedagog Narozen 3. srpna 1969 ve Zlíně. V roce 1992 vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a v roce 1993 se stal středoškolským učitelem na Gymnáziu ve Zlíně, ředitelem tohoto gymnázia byl od roku 1998. V roce 1999 se z titulu své funkce stal členem Asociace ředitelů gymnázií ČR.
(SNK ED / EPP-ED) – politik Narozen 28. dubna 1946 v Moskvě. Vystudoval SPŠ jaderné techniky a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky a později v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. V roce 1990 založil Centrum pro ekonomický výzkum a vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze a stal se jeho prvním ředitelem.
(ODS / EPP-ED) – lékař Narozen 18. prosince 1942 v Třebíči. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako vědecký pracovník, odborný lékař, psychiatr a sexuolog v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 1989 je přednostou Sexuologického ústavu a předsedou Sexuologické společnosti České lékařské společnosti.
(Nezávislí / IND/DEM) – novinář, manager Narozen 3. března 1945 v Samaře. V roce 1969 vystudoval sociální vědy na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Během studií pracoval v České televizi, mj. jako asistent produkce a redaktor. Publikoval v časopisech Student a Reportér, působil rovněž v Associated Press ve Velké Británii. V České televizi pracoval i po promoci, byl komentátorem, redaktorem a režisérem.