skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Osmé volební období 2014 - 2019

V osmém volebním období bylo do Evropského parlamentu za Českou republiku zvoleno 21 poslankyň a poslanců.

Poslanci EP za ČR
 .

Dlabajová Martina

21/01/2018

(ANO 2011/ALDE) – mezinárodní konzultantka, podnikatelka Narodila se 26. července 1976 ve Zlíně. Na univerzitě v Padově vystudovala politické vědy se specializací na Evropskou unii. V Itálii také založila svoji první firmu zabývající se mezinárodním poradenstvím, další vlastní firmy měla v České republice a na Slovensku. Osm let pracovala jako koordinátorka Zastoupení Zlínského kraje při Evropské Unii. V roce 2012 byla zvolena předsedkyní Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Charanzová Dita

20/01/2018

.
(ANO 2011/ALDE) - diplomatka   Narozena 30. dubna 1975 v Praze. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a později absolvovala i diplomatickou akademii v Madridu. V roce 2001 obhájila disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Ježek Petr

19/01/2018

(ANO 2011/ALDE) - diplomat a konzultant Narozen 28. března 1965 v Praze. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou unií.

Keller Jan

18/01/2018

.
(ČSSD/S&D) - sociolog Narozen 23. ledna 1955 ve Frýdku-Místku. V letech 1974-1979 vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil obhajobou doktorské práce na téma koncepce dějin u Maxe Webera. Působil jako interní aspirant ČSAV, poté jako závozník ČSAD a jako učitel na střední škole v Havířově. Od roku 1983 byl odborným asistentem na katedře sociologie filozofické fakulty v Brně.

Kohlíček Jaromír

17/01/2018

 (04/09/2015)
Narozen 23. února 1953 v Teplicích. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a po absolutoriu v roce 1971 pracoval jako výzkumný pracovník Výzkumného pracoviště Sklounion Teplice. V průběhu následujících téměř 20 let byl v tomto podniku postupně zařazen jako pecní technik, vedoucí PZF, ředitel závodu, technický náměstek ředitele podniku a vedoucí obchodně-technických služeb podniku.

Konečná Kateřina

16/01/2018

.
(KSČM/GUE-NGL) - politička Narozena 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. V roce 1999 nastoupila na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studovala obor Hospodářská politika a správa, po zvolení do poslanecké sněmovny přešla na kombinované studium Veřejné ekonomie a správy, které zakončila v roce 2003 titulem bakalář.

Maštálka Jiří

15/01/2018

(KSČM/GUE-NGL) - lékař, kardiolog Narozen 3. ledna 1956 v Sušici. Studoval medicínu v letech 1975-1979 na Volgogradském lékařském institutu a v letech 1979-1981 na Kyjevském lékařském institutu. Po úspěšném ukončení studia pracoval ve Fakultní nemocnici v Plzni na 1. interní klinice. V roce 1984 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1989 atestaci II. stupně z kardiologie.

Niedermayer Luděk

14/01/2018

.
(TOP 09/EPP) - ekonom Narozen 13. března 1966 v Brně. V roce 1989 absolvoval obor teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita).

Payne Jiří

13/01/2018

 (04/01/2014)
(Svobodní/EFDD) – politik. Narozen 7. července 1956. Vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1990-1998 byl členem Poslanecké sněmovny PČR za ODS. V průběhu těchto let zastával funkci místopředsedy a předsedy zahraničního výboru, dále vedoucího stálé delegace do NATO a byl členem delegace do OBSE. Na ministerstvu obrany působil ve funkci náměstka ministra a řídil sekci zahraničních vztahů, která koordinovala přístupová jednání do NATO.

Poc Pavel

12/01/2018

.
(ČSSD/S&D) - Biolog Narozen 24. května 1964 v Havlíčkově Brodě. Absolvent oboru všeobecná biologie - etologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se hormonální regulaci chování hmyzu a v etologické laboratoři Fyziologického ústavu ČSAV i podvědomému vnímání u zvířat. V letech 1993-1998 pracoval jako vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Mariánských Lázních. Zabýval se zde mimo jiné regulací invazních rostlin a zpracoval metodiku likvidace bolševníku velkolepého. V roce 1997 se stal členem ČSSD, v období 1998 – 2002 působil jako místostarosta Mariánských Lázní.

Poche Miroslav

11/01/2018

.
(ČSSD/S&D) - politik Narozen 3. června 1978 v Chlumci nad Cidlinou. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se účastnil mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Bosně a Hercegovině, posléze pracoval pro zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů pro lidská práva v bývalé Jugoslávii.

Polčák Stanislav

10/01/2018

.
(TOP 09/ EPP) - advokát Narozen 21. února 1980 ve Slavičíně. V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 2004 zde získal doktorát práv v oboru veřejné právo. V roce 2007 složil advokátní zkoušky. V roce 2002 byl zvolen do zastupitelstva města Vysoké Pole, jehož se stal o čtyři roky později místostarostou. V letech 2004 - 2005 byl vedoucím poslanecké kanceláře poslance Evropského parlamentu, v letech 2005 - 2007 poradcem poslankyně Evropského parlamentu.

Pospíšil Jiří

09/01/2018

.
(TOP 09/EPP) +- politik Narozen 24. listopadu v Chomutově. Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pracoval jako odborný asistent na Katedře správního práva Západočeské univerzity. V letech 1994–1998 byl členem ODA. V roce 1998 vstoupil do ODS. V letech 2000–2004 byl členem Zastupitelstva Plzeňského kraje. Ve volbách v roce 2002 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR, mandát obhájil ve volbách v roce 2006 a v letech 2006–2009 působil jako ministr spravedlnosti. Opětovně byl do sněmovny zvolen ve volbách v roce 2010 i 2013.

Sehnalová Olga

08/01/2018

.
(ČSSD/S&D) - Lékařka Narozena 25. října 1968 v Kroměříži. V roce 1987 zahájila studium na lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, v letech 1991-1992 absolvovala stáž v USA na University of Utah v Salt Lake City, kde se zapojila do výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství. Po dokončení studia nastoupila jako lékařka na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice v Kroměříži. V roce 2005 získala titul Master of Business Administration na Brno Business School - Nottingham Trent University.

Svoboda Pavel

07/01/2018

.
(KDU-ČSL/EPP) - politik Narozen 9. dubna 1962 v Praze. V roce 1984 absolvoval Právnickou fakultu UK, v roce 1985 zde získal titul JUDr. Po studiích pracoval nejprve jako právník Ochranného svazu autorského, poté jako vedoucí autorskoprávního oddělení vydavatelství Supraphon. V roce 1992 absolvoval postgraduální studium na Université Sciences Sociales ve francouzském Toulouse.

Šojdrová Michaela

06/01/2018

.
(KDU-ČSL/EPP) - politička Narozena 28. října 1963 ve Zlíně. V roce 1987 absolvovala Zahradnickou fakultu VŠZ v Brně, obor sadovnictví – krajinářství. V roce 1992 ukončila studium francouzštiny všeobecnou státní jazykovou zkouškou na Jazykové škole ve Zlíně a začala učit francouzštinu. V letech 1996 - 2010 byla čtyřikrát zvolena do Poslanecké sněmovny PČR, kde působila po celou dobu jako členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zastávala řadu dalších funkcí, 8 let byla předsedkyní skupiny přátel ČR-Francie, od roce 2006 zastupovala ČR v Parlamentním shromáždění rady Evropy, byla předsedkyní poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Štětina Jaromír

05/01/2018

.
(TOP 09/EPP) - novinář Narozen 6. dubna 1943 v Praze. V letech 1961-1967 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1968 nastoupil jako elév v deníku Mladá Fronta. V roce 1969 nastoupil po propuštění z práce jako pomocný dělník v národním podniku Geologický průzkum, pozdější Geoindustria v Holešovicích. Tam pracoval dvacet let, z toho osm let jako horník na severočeské uhelné šachtě. V letech 1970 - 1978 vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie. V letech 1970 - 1999 uspořádal přibližně dvacet pět přírodovědných a sportovních výprav na Sibiř a do asijských zemí.

Telička Pavel

04/01/2018

.
(Nezávislý/ALDE) - podnikatel Narozen 24. srpna 1965 ve Washingtonu. V roce 1986 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v témže roce nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí jako pracovník mezinárodně právního odboru. V letech 1991-1995 pracoval na Stálé mise ČR při Evropském společenství, kterou v roce 1993 také prozatímně vedl. V letech 1998-1999 zastával funkci náměstka a do roku 2002 prvního náměstka ministra zahraničí a státního tajemníka pro evropské záležitosti, vedl vyjednávací tým přístupových jednání s Evropskou unií.

Tošenovský Evžen

03/01/2018

.
(ODS/ECR) - politik Narozen 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB, obor systémové inženýrství. Jako matematik-analytik pracoval v letech 1975-1991 ve Vítkovicích (později a.s.) a v letech 1991-1993 ve firmě PIKE Electronic. Do politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen zastupitelem města Ostrava za OF. V letech 1993-2000 byl primátorem města Ostravy, v letech 2000 - 2008 hejtmanem Moravskoslezského kraje. V těchto funkcích byl současně předsedou Kolegia primátorů ČR (1994-2001), Svazu měst a obcí ČR (1999-2000), Asociace krajů ČR (2001-2008) a členem Výboru regionů (2002-2008).

Zahradil Jan

02/01/2018

.
(ODS/ECR) - Politik Narozen 30. března 1963 v Praze. Vystudoval pražskou VŠCHT, specializaci na vodní a přírodní technologie. Po roce 1989 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění za OF a později za ODS. Působil jako poradce premiéra pro zahraniční záležitosti a vedl oddělení pro evropskou integraci na Úřadu vlády. V roce 1998 se stal poslancem a až do roku 2006 působil také jako stínový ministr ODS pro zahraniční věci. Zastupoval ČR v Konventu o budoucnosti Evropské unie. Po zvolení do Evropského parlamentu v roce 2004 pracoval ve výborech pro rozvojovou politiku a občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci. V roce 2009 byl jako lídr kandidátky ODS úspěšné znovuzvolen.

Zdechovský Tomáš

01/01/2018

.
(KDU-ČSL/EPP) - podnikatel Narozen 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě. V roce 2003 absolvoval bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě, roce 2004 magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v roce 2008 magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2006 je členem KDU-ČSL, v letech 2007–2008 působil jako její krajský manažer Pardubického kraje. Dlouhodobě se ve straně věnuje marketingu a je autorem více než sto padesáti politických kampaní politiků z celé střední Evropy.