skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Sedmé volební období: 2009 - 2014

Evropský parlament je jediný přímo volený orgán Evropské unie. Jeho 766 poslanců zastupuje 500 milionů občanů EU. Poslanci jsou voleni jednou za pět let voliči ve všech 28 členských státech.

Ve dnech 5. - 6. června 2009 jsme zvolili 22 poslanců, kteří budou nadcházejících pět let zastupovat Českou republiku a jednotlivé politické strany v Evropském parlamentu. Navazují tak na práci 24 poslanců z let 2004 - 2009.

Celkově v Evropském parlamentu působí 766 poslanců a zastoupení České republiky je srovnatelné se zastoupením Portugalska, Maďarska, Řecka či Belgie. Poslanci v Evropském parlamentu pracují především prostřednictvím svých politických frakcí a ve výborech. Zasedání těchto orgánů zpravidla bývá v Bruselu, plenární zasedání se pak konají jedenkrát v měsíci ve francouzském Štrasburku.

V níže uvedeném abecedním seznamu zástupců ČR můžete kliknutím na jednotlivá jména poslanců získat více informací, včetně fotografie a stručného životopisu.

.
(ČSSD/S&D) - Inženýrka v oblasti informačních technologií Narozena 11. července 1962 v Brně. Absolventka VUT Fakulty elektrotechnické v Brně. Vzdělání si rozšířila postgraduálním studiem počítačových sítí a učitelství na FS a FAST VUT. V roce 2011 dokončila bakalářské studium ekonomie na Fakultě ekonomicko-správní MU Brno. V letech 1985 - 1995 pracovala jako projektant a programátor v oblasti řízení dopravy a poté jako informatik na MěÚ v Tišnově, v letech 1995-2000 vyučovala počítače na střední odborné škole v Brně.
(EPP) - politik Narozen 14. dubna 1954 v Konici. V roce 1978 vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a od roku 1979 pracoval jako geolog ve státním podniku Silnice v Ostravě. V roce 1995 se stal zástupcem starosty v Uničově a v roce 1997 přednostou Okresního úřadu v Olomouci.
(ODS/ECR) - Lékař Narozen 6. srpna 1962 v Čáslavi. V letech 1980-1986 absolvoval fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Pediatrii se věnoval v letech 1986-1994 v kolínské nemocnici a ve své soukromé praxi. Od roku 1994 do roku 1997 pracoval jako ředitel Odboru zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví a v roce 1998 byl náměstkem ministryně zdravotnictví pro zdravotní pojištění a oblast legislativně právní.
.
(ODS/ECR) - Politička Narozena 18. října 1971. V roce 1995 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 podnikala v oboru daně a účetnictví a od roku 2003 byla advokátka.
.
(ČSSD/S&D) - Politik Narozen 14. března 1967 v Lanškrouně. Vystudoval Střední ekonomickou školu - obor zahraniční obchod v Jablonci nad Nisou. V letech 1985-90 pracoval ve Skloexportu a.s. Liberec jako referent, dále pak jako vedoucí MTZ v a.s. Družba Liberec, od roku 1991 nastoupil jako technik u firmy Georges GmbH v německém Wiesau.
(ODS/ECR) - Politik Narozen 17. května 1968 v Nymburce. Vystudoval v roce 1992 Filosofickou fakultu Karlovy university v Praze, obor historie. Studoval rovněž na Diplomatické akademii ve Vídni a na Londýnské ekonomické škole. V letech 1994-95 pracoval jako poradce ministra zahraničí pro problematiku NATO, v letech 1995-96 byl ředitelem odboru bezpečnostní politiky MZV ČR, následně v letech 1997-98 poradcem ministra obrany pro záležitosti NATO.
(ČSSD/S&D) - Právník Narozen 29. září 1940 v Chesteru. Po válce se s rodiči vrátil z Velké Británie do Československa a poté odjel s rodinou do Venezuely. Po návratu v roce 1953 studoval na Hospodářské střední škole a poté pracoval v zahraničním obchodě. Od roku 1963 působil při ministerstvu vnitra jako učitel jazyků. Zároveň vystudoval právnickou fakultu. Po ukončení byl zaměstnán jako svazový právník na odborovém svazu místního hospodářství.
.
(KSČM/GUE/NGL) – Ekonomka Narozena 19. prosince 1952. Vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a Vysokou školu stranickou (společenské a politické vědy) v Moskvě. V letech 1977–1982 pracovala ve Vítkovických železárnách, poté zastávala různé politické funkce, od tajemnice MěV SSM v Ostravě po tajemnici MěV KSČ, resp. KSČM v Ostravě, instruktorky ÚV KSČM pro Moravskoslezský kraj a tajemnici MS KR KSČM (do června 2004).
.
(ČSSD/S&D) - Ekonom Narozen 20. srpna 1957 v Praze. Od roku 1982, kdy dokončil vysokoškolské studium, působil na Vysoké škole ekonomické v Praze a věnoval se vědecké a pedagogické činnosti. V roce 1991 získal hodnost kandidáta věd a nastoupil na Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Zde se v roce 1997 habilitoval a získal hodnost docenta. Je autorem odborných a populárních publikací, získal řadu ocenění a spolupracoval na řešení několika vědeckých grantů.
 (04/09/2015)
(KSČM/GUE-NGL) - Sklářský odborník Narozen 23. února 1953 v Teplicích. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a po absolutoriu v roce 1971 pracoval jako výzkumný pracovník Výzkumného pracoviště Sklounion Teplice. V průběhu následujících téměř 20 let byl v tomto podniku postupně zařazen jako pecní technik, vedoucí PZF, ředitel závodu, technický náměstek ředitele podniku a vedoucí obchodně-technických služeb podniku.
.
(ODS/ECR) - Politik Narozen 30. ledna 1971 v Olomouci. Po roce 1989 pracoval na různých pozicích v soukromém sektoru v Rusku, Bulharsku a Španělsku. Od roku 1997 působil jako ředitel marketingu vládní agentury podporující export CzechTrade. V letech 2003-2004 pracoval jako poradce místopředsedy Senátu Parlamentu ČR.
(KSČM/GUE-NGL) - Lékař, kardiolog Narozen 3. ledna 1956 v Sušici. Studoval medicínu v letech 1975-1979 na Volgogradském lékařském institutu a v letech 1979-1981 na Kyjevském lékařském institutu. Po úspěšném ukončení studia pracoval ve Fakultní nemocnici v Plzni na 1. interní klinice. V roce 1984 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1989 atestaci II. stupně z kardiologie.
.
(ČSSD/S&D) - Ekonom Narozen 4. května 1944 v Petřvaldě u Karviné. Po ukončení středoškolského vzdělání v roce 1963 nastoupil jako horník na Důl Ludvík Ostravsko-karvinského revíru. V roce 1984 ukončil vysokoškolské studium v oboru ekonomie, v dalším průběhu studia a během praxe absolvoval roční mezinárodní školu manažerů pro řízení podniků v roce 1993, dlouhodobý kurz pro komunální politiky v roce 2000 a krátkodobé praxe ve Švýcarsku, Francie a Anglii.
(ODS/ECR) - Lékař Narozen 18. srpna 1958 v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1983 ukončil studium Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Do roku 1989 působil jako lékař na chirurgickém oddělení nemocnice v Kadani. V roce 1986 složil I. atestaci v oboru chirurgie. Od roku 1989 byl vedoucím lékařem a od roku 1991 primářem RHB oddělení NsP Kadaň. V roce 1993 ukončil atestací nástavbové studium rehabilitace.
.
(ČSSD/S&D) - Biolog Narozen 26. května 1964 v Havlíčkově Brodě. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK. Po ukončení základní vojenské služby byl zaměstnán v etologické laboratoři ve Fyziologickém ústavu ČSAV. V letech 1991 - 1998 působil v Mariánských Lázních jako městský ekolog, v roce 1993 se stal vedoucím odboru životního prostředí.
(KSČM/GUE-NGL) - Pedagog Narozen 15. února 1953 v Rakovníku. Vystudoval v roce 1977 Filozofickou fakultu UK v Praze. Až do roku 1984 na této fakultě přednášel antickou a středověkou filozofii. V letech 1984 - 1993 působil v Prognostickém ústavu ČSAV, kde zpracovával koncept ekonomických a sociálních reforem. Vedle dějin filozofie se zabýval i problematikou teorie společenského vývoje. Vydal řadu knižních publikací a také řadu překladů.
(KSČM/GUE-NGL) - Stíhací pilot, kosmonaut Narozen 26. září 1948 v Českých Budějovicích. Po maturitě v Čáslavi (1966) vystudoval Vyšší letecké učiliště v Košicích. V Československé (později České) armádě prošel od roku 1970 postupně funkcemi od stíhacího pilota až po zástupce velitele letecké divize. Zároveň absolvoval dvě vojenské akademie (leteckou - 1976 a generálního štábu - 1988) v Moskvě. Po speciální přípravě ve Hvězdném městečku se stal v roce 1978 (2.-10. března) prvním "evropským" kosmonautem (po občanech SSSR a USA).
(KDU-ČSL/EPP) - Lékařka Narozena 30. ledna 1953 v Praze. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK, II. atestaci v oboru radiodiagnostika absolvovala roku 1985. Získala titul M.B.A. (Sheffield Halam University, VB) a absolvovala kurs managementu (Wharton University, USA). V roce 1989 byla mluvčí OF zdravotníků. V roce 1990 se stala ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Spoluzakladatelka Asociace nemocnic ČR (od roku 1991 předsedkyně).
(ČSSD/S&D) - Politolog Narozen 4. září 1954 v Kladně. Po maturitě byl zaměstnán jako nakladač letadel, důlní dělník a programátor. V roce 1977 emigroval z politických důvodů do Rakouska, kde se zapojil do sociálně-demokratického hnutí. V letech 1978-1984 vystudoval politické vědy a sociologii na Vídeňské univerzitě a získal doktorát mezinárodních vztahů. Od roku 1980 zároveň pracoval jako dokumentátor v ústředí Socialistické strany Rakouska.
.
(ČSSD/S&D) - Lékařka Narozena 25. října 1968 v Kroměříži. V roce 1987 zahájila studium na lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, které přerušila v letech 1991-1992 dvouletou stáží v USA na University of Utah v Salt Lake City. Po dokončení studia nastoupila jako lékařka na ARO Nemocnice v Kroměříži.
(ODS/ECR) - Překladatel, pedagog Narozen 11. ledna 1962 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně a stal se učitelem, vyučuje angličtinu a zároveň i překládá. V letech 1996 - 1997 byl tiskovým mluvčím předsedy vlády Václava Klause a vlády ČR.
.
(ODS/ECR) - Matematik-analytik Narozen 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB, obor systémové inženýrství. V letech 1975 - 1991 pracoval jako matematik-analytik ve Vítkovicích (později a.s.). Tuto funkci vykonával i ve firmě PIKE Electronic mezi roky 1991 - 1993. Do politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen zastupitelem města Ostrava za OF.
(ODS/ECR) - Politik Narozen 26. listopadu 1955 v Hradci Králové. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT. Pracoval ve Výzkumném ústavu potravinářském a chladící techniky, poté v Kovoprojektě Praha. Od roce 1990 byl ředitelem společnosti Marius Pedersen a East Bohemian Airport, a.s. V roce 1994 byl zvolen členem Rady města Hradec Králové za ODS a v roce 1998 primátorem města. V roce 2000 se stal místopředsedou a roce 2001 předsedou Svazu měst a obcí ČR.
(ODS/ECR) - Politik Narozen 20. 3. 1963 v Praze. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou, obor technologie vody a životního prostředí. Po jejím ukončení pracoval jako výzkumný pracovník. V letech 1990 - 1992 byl poslancem FS. Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro zahraničně-politické otázky a poté jako vedoucí oddělení evropské integrace Úřadu vlády ČR. Od roku 1998 byl poslancem Parlamentu ČR, kde zastával funkci místopředsedy Zahraničního výboru.