skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Parlamentní výbory 2019 - 2022

 .

Ve stálých výborech Parlamentu probíhají přípravné práce na plenární zasedání Parlamentu. Každý výbor jmenuje svého předsedu, tři místopředsedy a má svůj sekretariát. Výbory vypracovávají a přijímají zprávy o legislativních návrzích a zprávy z vlastního podnětu. Parlament může vedle stálých výborů zřizovat také dočasné výbory a vyšetřovací výbory. Stálé výbory zkoumají otázky, které jim postoupí Parlament nebo během odročení zasedání předseda Parlamentu jménem Konference předsedů. Povinnosti dočasných výborů a vyšetřovacích výborů se vymezují při jejich zřízení; nemají oprávnění předkládat stanoviska jiným výborům.

Politické skupiny a nezařazení poslanci mohou v daném výboru jmenovat vedle řádných členů také stálé náhradníky pro každý výbor v počtu shodném s počtem řádných členů z jejich řad. Předseda je o tom informován. Tito stalí náhradníci jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru, vystupovat na nich a v případě neúčasti řádného člena se účastnit hlasování. Vedle řádných členů a náhradníků jmenuje zastoupení politické strany svého koordinátora.

 .

Evropský parlament po zvolení svého předsedy, místopředsedů a kvestorů schválil ve středu 4. července 2019 i nové složení všech svých výborů a podvýborů.

  • Počet poslanců z jednotlivých politických skupin ve výborech musí v co největší možné míře odrážet politické složení samotného Evropského parlamentu.
  • Každý výbor jmenuje na nejbližším zasedání svého předsedu a místopředsedy (maximálně 4 osoby) a to na další dvou a půl leté období.
  • Na základě rozhodnutí pléna bude v první polovině devátého funkčního období Evropského parlamentu fungovat ve sněmovně dvacet výborů a dva podvýbory.
 .

Čeští poslanci budou řádnými členy následujících výborů:

Kompletní přehled výborů se všemi členy