Начална страница

Представяне и правомощия

Споразумението от Бон от 2001 г. и Споразумението за Афганистан, прието от Лондонската конференция на 31 януари 2006 г., представляват рамката на международния ангажимент по отношение на Афганистан. Делегацията на ЕП за връзки с Афганистан, учредена на 11 април 2007 г., се състои от 14 членове и 9 заместници. Връзките между Европейския парламент и Афганския парламент (Народно събрание) нямат дълга традиция. Първата ad hoc делегация на Европейския парламент в Афганистан, от 14 до 19 юли, има за цел да задълбочи разбирането за политическото положение предвид първите парламентарни избори, провели се на 18 септември 2005 г. По този повод в Кабул е изпратена мисия на Европейския парламент за наблюдение на изборите. Следващият междупарламентарен контакт, посещение на афганска делегация начело с Mr Muhammad Yunus QANONI, председател на Камарата на представителите (Wolesi Jirga), се осъществява на 11-13 декември 2006 г. в Страсбург. Първото афганско парламентарно посещение в Брюксел по покана на учредената неотдавна делегация на ЕП за връзки с Афганистан е организирано на 26-30 ноември 2007 г. и е оглавено от Mr Mohammad Arif Noorzai, заместник-председател на Wolesi Jirga.