Начална страница

Представяне и правомощия

Създадена след първите преки избори през 1979 г., делегацията за връзки с Израел е една от първите делегации в Европейския парламент. Делегацията развива особено активна дейност, като провежда ежегодни междупарламентарни срещи в Израел или Страсбург. По време на последното посещение в Израел през м. ноември 2007 г. се проведе 32-та среща между двете делегации.
Предвид обстановката в Близкия Изток бяха организирани няколко съвместни заседания на делегацията за връзки с Израел и делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет .
Желаното от редица членове на Европейския парламент сливане на двете делегации не е подкрепено (все още) от мнозинство в рамките на различните политически групи.