Начална страница

Представяне и правомощия

Делегацията на ЕП към парламентарната комисия за сътрудничество ЕС-Русия е учредена на 1 декември 1997 г. въз основа на Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС-Русия и оттогава служи като стабилна платформа за развитието на политическото и икономическо сътрудничество и за продължаващ диалог между двете парламентарни институции.
 
Парламентарната комисия за сътрудничество ЕС-Русия се състои от еднакъв брой членове на ЕП и на двете камари на Националното събрание на Руската федерация, Държавната дума и Съвета на федерацията. Тя заседава един или два пъти годишно в някое от работните места на Европейския парламент и също така провежда редовни срещи на работните групи на различни места в Руската федерация.
 
Парламентарната комисия за сътрудничество ЕС-Русия следи и обсъжда изпълнението на целите, залегнали в Споразумението за партньорство и сътрудничество. Тя също така служи за форум за диалог и дебати по въпроси от взаимен интерес в рамките на нейния кръг от компетентност, както и с някои политически лидери на Русия, с членове на Федералното събрание и на правителството и с представители на гражданското общество.