Начална страница

Представяне и правомощия

Междупарламентарните отношения между Европейския парламент и Конгреса на САЩ водят началото си от 1972 г., когато делегация на Конгреса за първи път посети Европейския парламент. Тези междупарламентарни отношения са наистина най-дългите и интензивни в историята на ЕП, както преди, така и след първите преки избори през 1979 г.
Двете делегации се срещат редовно два пъти годишно, в Европа и в САЩ. Когато срещите са в ЕС, те обикновено се провеждат в столицата на страната, която е ротационният председател на ЕС.
Политическите групи традиционно считат делегацията на ЕП за връзки със Съединените американски щати за най-важната делегация и често за неин председател се определя представител от най-голямата политическа група в ЕП. Тя е една от трите парламентарни делегации (освен тези на Канада и Мексико), чиито членове имат привилегията да бъдат приемани в Сената на САЩ, когато са във Вашингтон.
Делегацията на ЕП традиционно се приема от най-високите нива на правителството: през м. септември 1974 г. делегацията бе приета във Вашингтон от президента FORD, а в последващи години от вицепрезидентите BUSH, GORE и CHENEY.
Неотдавна, по повод на шестдесет и третата междупарламентарна среща (САЩ, м. октомври 2007 г.), делегацията бе приета във Вашингтон от Председателя на Конгреса Nancy Pelosi и от лидера на мнозинството в Сената Harry Reid.
Срещите в ЕС също са на най-високо ниво (например с президентите McAleese в Дъблин 2004 г. и Fischer във Виена 2006 г., както и с министър-председателя Ahern в Дъблин 2004 г.)
На петдесетата междупарламентарна среща на 15-16 януари 1999 г. в Страсбург двете делегации решиха да поставят начало на Трансатлантически законодателен диалог, официалния отговор на ЕП и на Конгреса на САЩ на призива на новия Трансатлантически дневен ред за засилени парламентарни отношения. През 2000 г. изпълнението на Трансатлантическия законодателен диалог бе отбелязано с организирането на първа поредица от видеоконференции, които събраха законодателите от ЕП и от Конгреса на САЩ за задълбочен обмен на мнения по множество теми. Впоследствие дейността по Трансатлантическия законодателен диалог се разшири и включи специални семинари по въпроси от особен интерес, провеждани два пъти годишно, както и задачата да улеснява преките контакти между законодателните комисии на ЕП и Конгреса на САЩ.
Действията на Трансатлантическия законодателен диалог са важни и като част от консултативната група, учредена в рамките на Трансатлантическия икономически съвет, създаден от ЕП и САЩ по повод на двустранната среща на високо равнище, проведена във Вашингтон през м. април 2007 г.