Начална страница

Представяне и правомощия

Заседания на делегацията на Европейския парламент за връзки с Австралия и Нова Зеландия с двете страни се организират от 1981 г. насам. Оттогава са редовните междупарламентарни срещи, които се провеждат в Европа и в Австралия и Нова Зеландия.
 
Заседанията на делегацията с колегите им от двете страни са в центъра на междупарламентарния аспект на отношенията между Европейския Съюз и Австралия и Нова Зеландия. Междупарламентарните срещи с Австралия дават възможност за редовен преглед на Съвместните декларации за отношенията между Европейския Съюз и Австралия и Нова Зеландия. Тези две декларации представляват рамка за двустранните връзки и сътрудничество с двете страни. В дневния ред на заседанията редовно се включват теми като търговия; селско стопанство; справяне с изменението на климата; развитие и икономическо сътрудничество; наука и технология; насърчаване на глобална и регионална сигурност, действия за предотвратяване на тероризма и правата на човека.