Начална страница

Представяне и правомощия

Правомощията на делегацията се отнасят до връзките със страните от Централна Америка, а именно: Коста Рика, Гватемала, Салвадор, Хондурас, Никарагуа, Панама и Куба. От самото му създаване, в края на опустошителните за региона войни, Централноамериканският парламент се явява основен партньор за делегацията в региона. Делегацията поддържа редовни контакти с тази институция, чиито членове се избират чрез всеобщи избори, и в частност с нейните представителства.
 
Споразумението за сътрудничество и политически диалог, подписано през м. декември 2003 г., предвижда създаването на съвместен парламентарен комитет след ратифицирането на споразумението от отделните страни. Продължаващите преговори между ЕС и страните от Централна Америка би трябвало да потвърдят създаването на този орган за парламентарен диалог.
 
Всяка година членовете на делегацията участват в организираните две посещения в региона и се явяват домакини на посещенията на членове от националните парламенти на съответните страни, както и на членове от Централноамериканския парламент (PARLACEN).
 
Членове на делегацията участват също така в мисии по наблюдението на избори в страни от региона.