Начална страница

Представяне и правомощия

Делегацията е един от наследниците на бившата делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД), която през 1993 г. учреди работна група за Централна Азия. През 1994 г. бе учредена делегация за връзки с Централна Азия и Монголия.
 
От 2000 г. редовно заседават парламентарни комисии за сътрудничество с Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Парламентарните комисии за сътрудничество са ключов елемент от Споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС), влезли в сила от 1 юли 1999 г., и представляват рамката на отношенията между ЕС и трите страни. Важна роля на парламентарните комисии за сътрудничество е да правят преглед на изпълнението на СПС. Те имат правото да изискват информация от Съвета за сътрудничество, който наблюдава споразумението. Парламентарните комисии за сътрудничество също така могат да отправят препоръки до Съвета.
 
С Монголия, Таджикистан и Туркменистан се провеждат редовни междупарламентарни срещи, тъй като с тези три страни СПС още не са финализирани.