График на заседанията

Делегация за връзки с Канада


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Афганистан


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико


Брюксел : JAN - 4Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Ирак


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Беларус


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС


Брюксел : JAN - 4Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Израел


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Палестина


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с държавите от Андската общност


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Южна Африка


Брюксел : JAN - 4Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Меркосур


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Япония


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО


Брюксел : ASP - A3E-2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея


Брюксел : JAN - 4Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Арабския полуостров


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието


Брюксел : JAN - 4Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с държавите от Машрек


Брюксел : JAN - 2Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Индия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир


Брюксел : JAN - 4Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Иран


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Китайската народна република


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ