График на заседанията

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание
montage materiel visioconference


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ ДЕЛЕГАЦИЯТА В СПК ЕС - ТУРЦИЯ


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание
demontage materiel visioconference

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание

Делегация за връзки с Арабския полуостров


Брюксел : ASP - A5E-2

Съвместно заседание
Joint meeting of the DARP, D-IQ and D-IR on 'Middle East and the Gulf'

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Делегация за връзки с Китайската народна република


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание
Ordinary meeting of the Delegation for relations with the People's Republic of China

Делегация за връзки с Индия


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико


Брюксел : ASP - A3G-2

Подготвително заседание
XXVII JPC EU-MEXICO

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка


Брюксел : ASP - A5G-2

Редовно заседание

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание
Ordinary meeting of the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Делегация за връзки с държавите от Машрек


Брюксел : ASP - A5E-2

Редовно заседание
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

Делегация за връзки с Иран


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание