График на заседанията

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание
Preparatory meeting of the D-MD meeting

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
Courtesy Call with the 10 ASEAN Ambassadors

Делегация за връзки с Япония


Брюксел : PHS - P6B054

Редовно заседание
prep meeting N°2 for IPM in Strasbourg

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)


Брюксел : ASP - A5E-2

с членове на ЕП
Редовно заседание
Delegation meeting ahead of the EU-Switzerland IPM

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание
Delegation to the EU-Montenegro SAPC meeting


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание
Delegation to the EU-Montenegro SAPC meeting

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия


Брюксел : ASP - A5G-3

Редовно заседание
Ordinary meeting of the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна


Брюксел : ASP - A5G-1

Редовно заседание
Preparatory meeting of the 10th PAC Ukraine

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието


Брюксел : ASP - A1E-3

с политическите групи

Делегация за връзки с Беларус


Страсбург : LOW - S4.4

Редовно заседание

Делегация за връзки с Иран


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание
Prep meeting 12th Ordinary Plenary Session

Делегация за връзки със Съединените американски щати


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание