Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

Следващи заседания

Делегация за връзки с Канада


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия


Брюксел : PHS - P3C050

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест


Брюксел : JAN - 6Q2

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция


Брюксел : JAN - 4Q1

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ