Приветствие от председателя на Съвета на председателите на делегации

Уважаеми членове, партньори и приятели,

Със своите ценности и ръководни принципи ЕС определя стандарти в световен мащаб и ние сме единни в стремежа си да защитаваме един мирен, справедлив, приобщаващ и основан на правила световен ред.

Като избрани представители, членовете на ЕП са поели ангажимент гласът на гражданите на ЕС да се чува на международно равнище, отразявайки нашите ценности и стратегически интереси.

И именно чрез работата на делегациите ние водим диалог с нашите партньори от трети държави, стремейки се към споделен просперитет и мир за нашите граждани, по-специално чрез укрепване на демокрацията и зачитане на правата на човека.

Твърдо съм убедена във важната роля на парламентарната дипломация за подпомагане на оформянето и преследването на целите на европейските външни политики в дух на съгласуваност и надеждност.

На страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата мисия, история и отчетите от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, както и нашите външни командировки, графикът на бъдещите дейности и важни парламентарни резолюции в тази област на нашата работа.

Инмакулада Родригес-Пинеро
Председател, Съвет на председателите на делегации
9-ти парламентарен мандат

Следващи заседания

Делегация за връзки с Китайската народна република


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИТАЙ

Делегация за връзки с Индия


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико


Брюксел : ASP - A3G-2

Подготвително заседание
XXVII СПК ЕС-МЕКСИКО

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка


Брюксел : ASP - A5G-2

Редовно заседание