Приветствие от председателя на Съвета на председателите на делегации

Уважаеми членове, партньори и приятели,

Със своите ценности и ръководни принципи ЕС определя стандарти в световен мащаб и ние сме единни в стремежа си да защитаваме един мирен, справедлив, приобщаващ и основан на правила световен ред.

Като избрани представители, членовете на ЕП са поели ангажимент гласът на гражданите на ЕС да се чува на международно равнище, отразявайки нашите ценности и стратегически интереси.

И именно чрез работата на делегациите ние водим диалог с нашите партньори от трети държави, стремейки се към споделен просперитет и мир за нашите граждани, по-специално чрез укрепване на демокрацията и зачитане на правата на човека.

Твърдо съм убедена във важната роля на парламентарната дипломация за подпомагане на оформянето и преследването на целите на европейските външни политики в дух на съгласуваност и надеждност.

На страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата мисия, история и отчетите от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, както и нашите външни командировки, графикът на бъдещите дейности и важни парламентарни резолюции в тази област на нашата работа.

Инмакулада Родригес-Пинеро
Председател, Съвет на председателите на делегации
9-ти парламентарен мандат

Следващи заседания

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония


Страсбург : WIC - WIC200

Редовно заседание


Страсбург : WIC - WIC200

Редовно заседание

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание
10th PAC meeting of the Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee


Страсбург : LOW - S4.5

Редовно заседание
10th PAC meeting of the Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова


Страсбург : SDM - SDM-S5

Редовно заседание
7th PAC meeting of the Delegation to the EU-Moldova Parlaimentary Association Committee (D-MD)


Страсбург : SDM - SDM-S5

Редовно заседание
7th PAC meeting of the Delegation to the EU-Moldova Parlaimentary Association Committee (D-MD)