Veuillez remplir ce champ

Uvítací slovo předsedkyně Konference předsedů delegací

Vážení poslanci, partneři a přátelé,

Evropská unie uznává hodnoty a dodržuje zásady, které jsou příkladem pro celý svět. Společnými silami bráníme pokojný, spravedlivý, inkluzivní a na pravidlech založený světový pořádek.

Jakožto volení zástupci dělají evropští poslanci vše proto, aby byl hlas občanů EU na mezinárodní scéně slyšet a aby se v něm odrážely naše hodnoty a strategické zájmy.

Prostřednictvím delegací vedeme dialog s partnery z třetích zemí, abychom našim občanům zajistili společnou prosperitu a mír, a to zejména posilováním demokracie a dodržování lidských práv.

Jsem pevně přesvědčena, že právě parlamentní diplomacie pomáhá nanejvýš soudržně a věrohodně utvářet a realizovat cíle vnějších politik Unie.

Na těchto stránkách naleznete více informací o tom, co děláme: o našem poslání, historii a zahraničních misích, ale i zápisy z nedávných schůzí v Bruselu a ve Štrasburku, harmonogram budoucí práce a důležitá usnesení, která Parlament přijal v oblastech naší činnosti.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
předsedkyně Konference předsedů delegací
9. volební období

Příští schůze

Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru


Brusel : ASP - A5E-2

s posl. EP
ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE DELEGACE PŘED MEZIPARLAMENTNÍM SETKÁNÍM EU-ŠVÝCARSKO

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora


Brusel : ASP - A3G-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE DELEGACE V PARLAMENTNÍM VÝBORU PRO STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ EU-ČERNÁ HORA


Brusel : ASP - A3G-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE DELEGACE V PARLAMENTNÍM VÝBORU PRO STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ EU-ČERNÁ HORA

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem


Brusel : ASP - A5G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ŘÁDNÁ SCHŮZE DELEGACE VE VÝBORECH PRO PARLAMENTNÍ SPOLUPRÁCI EU-KAZACHSTÁN, EU-KYRGYZSTÁN, EU-UZBEKISTÁN A EU-TÁDŽIKISTÁN A PRO VZTAHY S TURKMENISTÁNEM A MONGOLSKEM

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina


Brusel : ASP - A5G-1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Preparatory meeting of the 10th PAC Ukraine