Velkomsthilsen fra formanden for Delegationsformandskonferencen

Kære medlemmer, partnere og venner

EU er et forbillede for resten af verden, hvad angår værdier og vejledende principper, og vi står sammen om at forsvare en fredelig, retfærdig, inklusiv og regelbaseret verdensorden.

Som valgte repræsentanter har EP's medlemmer forpligtet sig til at gøre EU-borgernes stemme hørt på internationalt plan, hvilket afspejler vores værdier og strategiske interesser.

Det er også gennem delegationernes arbejde, at vi fortsætter dialogen med vores partnere fra tredjelande for at søge fælles velstand og fred for vores borgere, navnlig gennem styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne.

Jeg er fuldt overbevist om den vigtige rolle, som det parlamentariske diplomati spiller med hensyn til at hjælpe med at udforme og forfølge målene for EU's eksterne politikker med den største sammenhæng og troværdighed.

På de følgende sider kan du finde mere information om, hvad vi har lavet: vores mission, historie og redegørelser for vores seneste møder i Bruxelles og Strasbourg samt vores eksterne missioner, vores tidsplan for fremtidige aktiviteter og vigtige parlamentsbeslutninger på dette område af vores arbejde.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Formand, Delegationsformandskonferencen
9. valgperiode

Næste møder

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinært møde
DELEGATION TIL DEN FÆLLES PARLAMENTARISKE FORSAMLING EU-MAKEDONIEN

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet


Brussels : ASP - A5G-3

Ekstraordinært møde
13. EU-MONGOLSKE TVÆRPARLAMENTARISKE MØDE

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinært møde
MØDE I DELEGATIONEN TIL DEN FÆLLES PARL. FORSML. AVS-EU

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinært møde
montage materiel visioconference


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinært møde


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinært møde
demontage materiel visioconference