Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

με ΒΕΚ
Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου


Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Τακτική συνεδρίαση
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ


Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Τακτική συνεδρίαση
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (SAPC)

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Τακτική συνεδρίαση
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΕΕ-ΚΙΡΓΙΖΙΣΤΑΝ, ΕΕ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΕ-ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας


Βρυξέλλες : ASP - A5G-1

Τακτική συνεδρίαση
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο


Βρυξέλλες : ASP - A1E-3

με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

με ΒΕΚ
38th EU-Switzerland Interparliamentary meeting


Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

με ΒΕΚ
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία


Στρασβούργο : LOW - S4.4

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία


Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Τακτική συνεδρίαση
Prep meeting 12th Ordinary Plenary Session

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής


Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας


Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο


Βρυξέλλες : ASP - A1E-1

με ΒΕΚ
Meeting DPAP

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας


Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

Τακτική συνεδρίαση
7th PAC meeting of the Delegation to the EU-Moldova Parlaimentary Association Committee (D-MD)

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Τακτική συνεδρίαση