Μήνυμα καλωσορίσματος από την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Αγαπητοί βουλευτές, εταίροι και φίλοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, ανά τον κόσμο, σημείο αναφοράς για τις αξίες και τις κατευθυντήριες αρχές της, και υπερασπιζόμαστε ενωμένοι μια ειρηνική, δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, δεσμεύονται να κάνουν τη φωνή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακούγεται διεθνώς, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες και τα στρατηγικά μας συμφέροντα.

Χάρη στο έργο των αντιπροσωπειών, συνεχίζουμε τον διάλογο με τους εταίρους μας από τρίτες χώρες, επιδιώκουμε κοινή ευημερία και ειρήνη για τους πολίτες μας, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένη για τον σημαντικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στη διαμόρφωση και την επιδίωξη, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και αξιοπιστία, των στόχων των ευρωπαϊκών εξωτερικών πολιτικών.

Στις σελίδες του παρόντος τμήματος, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας: την αποστολή μας, την ιστορία μας και τα πρακτικά των πρόσφατων συνεδριάσεών μας στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, καθώς και τις εξωτερικές αποστολές μας, το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας και τα σημαντικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα του έργου μας.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
9η κοινοβουλευτική περίοδος

Επόμενες συνεδριάσεις

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας


Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Τακτική συνεδρίαση
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ-ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
13Η ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ-ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ


Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Τακτική συνεδρίαση


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Τακτική συνεδρίαση


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Τακτική συνεδρίαση