Μήνυμα καλωσορίσματος από την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Αγαπητοί βουλευτές, εταίροι και φίλοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, ανά τον κόσμο, σημείο αναφοράς για τις αξίες και τις κατευθυντήριες αρχές της, και υπερασπιζόμαστε ενωμένοι μια ειρηνική, δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, δεσμεύονται να κάνουν τη φωνή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακούγεται διεθνώς, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες και τα στρατηγικά μας συμφέροντα.

Χάρη στο έργο των αντιπροσωπειών, συνεχίζουμε τον διάλογο με τους εταίρους μας από τρίτες χώρες, επιδιώκουμε κοινή ευημερία και ειρήνη για τους πολίτες μας, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένη για τον σημαντικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στη διαμόρφωση και την επιδίωξη, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και αξιοπιστία, των στόχων των ευρωπαϊκών εξωτερικών πολιτικών.

Στις σελίδες του παρόντος τμήματος, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας: την αποστολή μας, την ιστορία μας και τα πρακτικά των πρόσφατων συνεδριάσεών μας στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, καθώς και τις εξωτερικές αποστολές μας, το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας και τα σημαντικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα του έργου μας.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
9η κοινοβουλευτική περίοδος

Επόμενες συνεδριάσεις

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας


Βρυξέλλες : ASP - A5G-1

Τακτική συνεδρίαση
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο


Βρυξέλλες : ASP - A3H-1

με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

με ΒΕΚ
38th EU-Switzerland Interparliamentary meeting


Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

με ΒΕΚ
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία


Στρασβούργο : LOW - S4.4

Τακτική συνεδρίαση