Veuillez remplir ce champ

Delegatsioonide juhtide konverentsi esimehe tervitussõnum

Lugupeetud parlamendiliikmed, partnerid ja sõbrad

Euroopa Liidu väärtused ja juhtmõtted on eeskujuks kogu maailmale. Me oleme ühinenud, et kaitsta rahumeelset, õiglast, kaasavat ja reeglipärast maailmakorda.

Euroopa Liidu kodanike valitud esindajatena on Euroopa Parlamendi liikmete kohus teha oma valijate hääl rahvusvahelisel tasandil kuuldavaks, kajastades meie väärtusi ja strateegilisi huve.

Delegatsioonide kanda on dialoog meie partneritega kolmandate riikide seas, et saavutada üldine rahu ja heaolu, ning seda eelkõige demokraatia tugevdamise ja inimõiguste austamise kaudu.

Olen veendunud, et parlamentaarsel diplomaatial on tähtis roll - järjekindlalt ja usaldusväärselt toetada Euroopa välispoliitika eesmärkide kujundamist ja järgimist.

Sellest rubriigist leiate meie kohta lisateavet. Siin saab tutvuda meie ülesande ja ajalooga, siit leiab ülevaated viimastest kohtumistest Brüsselis ja Strasbourgis ning välislähetustest, samuti edasise tegevuse ajakava ja parlamendi tähtsamad resolutsioonid meie töövaldkonna kohta.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegatsioonide juhtide konverentsi esimees
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg

Järgmised koosolekud

Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek
VIDEOKONVERENTSI RUUMI ETTEVALMISTUS


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek
EL-I JA TÜRGI PARLAMENTAARSE ÜHISKOMISJONI KOHTUMISEL OSALEV DELEGATSIOON


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek
VIDEOKONVERENTSI RUUMI ETTEVALMISTUS

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A1E-1

Korraline koosolek

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek

Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek