Veuillez remplir ce champ

Teachtaireacht fáilte ó Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

A Chomhaltaí, a chomhpháirtithe agus a chairde,

Is eiseamláir é AE de bharr a chuid luachanna agus a chuid treoirphrionsabal agus táimid aontaithe lena chéile chun cosaint a thabhairt d'ord domhanda atá síochánta, cothrom, cuimsitheach agus bunaithe ar rialacha.

Mar ionadaithe tofa, tá Feisirí PE tiomanta do ghuth shaoránaigh an AE a bheith le cloisteáil go hidirnáisiúnta, agus ár luachanna agus leasa straitéiseacha á léiriú.

Agus is trí bhíthin obair na dtoscaireachtaí a thugaimid faoi idirphlé lenár gcomhpháirtithe ó thríú tíortha, chun rathúnas comhroinnte agus síocháin a lorg dár saoránaigh, go háirithe trí neartú an Daonlathais agus urraim do Chearta an Duine.

Tá mé cinnte dearfach den ról tábhachtach atá ag an taidhleoireacht pharlaiminteach le cúnamh maidir le múnlú agus tabhairt faoi chuspóirí na mbeartas seachtrach Eorpach le comhleanúnachas agus creidiúnacht iomlán.

Ar na leathanaigh sa roinn seo, gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoina raibh ar bun againn: ár misean, ár stair agus cuntais ar ár gcruinnithe is déanaí sa Bhruiséil agus in Strasbourg, chomh maith lenár misin sheachtracha, ár bhféilire do ghníomhaíochtaí an todhchaí agus rúin thábhachtacha ón bParlaimint sa réimse seo dár gcuid oibre.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Cathaoirleach, Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
9ú téarma parlaiminteach

Na chéad chruinnithe eile

An Toscaireacht don chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach


an Bhruiséal : ASP - A1E-1

leis an bhFeisre
FÍSCHOMHDHÁIL ÁBHAIR MONTÁISE


an Bhruiséal : ASP - A1E-1

leis an bhFeisre
CRUINNIÚ DPAP


an Bhruiséal : ASP - A1E-1

leis an bhFeisre
FÍSCHOMHDHÁIL ÁBHAIR DÉMONTÁISE

An Toscaireacht don chaidreamh leis an India


an Bhruiséal : PHS - P6B054

Gnáthchruinniú
GNÁTHCHRUINNIÚ DEN TOSCAIREACH DON CHAIDREAMH LEIS AN INDIA

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin


an Bhruiséal : PHS - P4B001

Gnáthchruinniú
GNÁTHCHRUINNIÚ DEN TOSCAIREACHT DON CHAIDREAMH LEIS AN AFGANASTÁIN

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Mhacadóin Thuaidh


an Bhruiséal : ASP - A5E-2

Gnáthchruinniú
TOSCAIREACHT CHUN CRUINNIÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH IDIR AE AGUS AN MHACADÓIN THUAIDH