Veuillez remplir ce champ

Vrste izaslanstava

Sva izaslanstva Europskog parlamenta održavaju odnose s parlamentarnim zastupnicima, bilo u trećim zemljama ili regijama, bilo u međunarodnim organizacijama. Način na koji to čine i mjesta na kojima zasjedaju zavise od vrste izaslanstva.

Parlamentarne skupštine

Dio izaslanstava sudjeluje u „parlamentarnim skupštinama", odnosno redovitim službenim sjednicama na kojima se okupljaju izabrani predstavnici iz više parlamenata. Izaslanstvo Europskog parlamenta tek je jedno od nekoliko izaslanstava koja sudjeluju u tim skupštinama.

U većini slučajeva izaslanstvo Europskog parlamenta najbrojnije je pojedinačno izaslanstvo na određenoj skupštini, pri čemu zastupnici u Europskom parlamentu čine otprilike polovinu izaslanika. U nekoliko slučajeva predstavnici Europskog parlamenta čine manjinu ukupno broja izaslanika.

Trenutačno, pet od ukupno 44 izaslanstva Europskog parlamenta sudjeluje u radu parlamentarnih skupština. Među njima su, primjerice, Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a i Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini.

Međuparlamentarni odbori

Izaslanstva Europskog parlamenta koja sudjeluju u radu „međuparlamentarnih odbora" sastaju se sa svojim kolegama iz drugih parlamenata na redovitim, službenim sjednicama. Većina tih međuparlamentarnih odbora bilateralne je prirode, odnosno na njima uz Europski parlament sudjeluje još samo jedno izaslanstvo, najčešće iz jedne zemlje.

S obzirom na određene značajke, međuparlamentarni odbori mogu biti „parlamentarni odbori za pridruživanje", „zajednički parlamentarni odbori" ili pak „odbori za stabilizaciju i pridruživanje".

Svi ti odbori osnivaju se na temelju bilateralnih sporazuma između EU-a i partnera. Njihove sjednice odvijaju se u skladu s utvrđenim poslovnikom.

Europski parlament trenutačno ima 15 izaslanstava koja sudjeluju u 23 parlamentarna odbora. Među njima su, primjerice, Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika te Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine.

Ostala međuparlamentarna izaslanstva

Najveći broj izaslanstava usmjeren je na „odnose s" nekom trećom zemljom ili, ponekad, sa skupinom zemalja.

Ta izaslanstva sastaju se sa svojim kolegama iz drugih parlamenata na redovnim „međuparlamentarnim sjednicama". Učestalost tih sjednica zavisi od rasporeda i dostupnosti obiju strana. Te sjednice ne podliježu zasebnom poslovniku, ali se održavaju u skladu s općim „odredbama" koje je za izaslanstva utvrdio Europski parlament.

Većina izaslanstava Europskog parlamenta - njih 25 od ukupno 44 - pripada u tu kategoriju međuparlamentarnih izaslanstava. Izaslanstvo za odnose s Japanom i Izaslanstvo za odnose s Kanadom primjeri su takvih izaslanstava.