Veuillez remplir ce champ

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkės sveikinimo žodis

Gerbiami Parlamento nariai, partneriai, bičiuliai,

ES visame pasaulyje garsėjant savo vertybėmis ir pagrindiniais principais, esame pasiryžę vieningai ginti pasaulinę tvarką, pagrįstą taika, teisingumu, įtraukumu ir taisyklėmis.

EP nariai, išrinkti atstovais, yra įsipareigoję daryti viską, kad tarptautinėje arenoje būtų išgirstas ES piliečių balsas ir atlieptos mūsų vertybės bei strateginiai interesai.

Būtent delegacijų darbo pagrindu - pirmiausia stiprindami demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms - siekiame dialogo su savo partneriais trečiosiose šalyse, kad mūsų piliečiai kartu galėtų džiaugtis gerove ir taika.

Neturiu nė menkiausios abejonės, kad parlamentinė diplomatija atlieka svarbų vaidmenį padedant apibrėžti Europos išorės politikos tikslus ir jų siekti kuo nuoseklesnėmis ir patikimesnėmis priemonėmis.

Šio skyriaus puslapiuose rasite ir daugiau informacijos apie mūsų veiklą: mūsų tikslus, istoriją ir pastarojo meto posėdžių Briuselyje bei Strasbūre ataskaitas, taip pat apie mūsų komandiruotes į užsienį, būsimos veiklos tvarkaraštį ir svarbias Parlamento rezoliucijas, susijusias su šia mūsų darbo sritimi.

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkė
Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
9-oji Europos Parlamento kadencija

Tolimesni posėdžiai

Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A5E-2

su Europos Parlamento nariu
Eilinis posėdis
DELEGACIJOS POSĖDIS RENGIANTIS ES IR ŠVEICARIJOS TARPPARLAMENTINIAM SUSITIKIMUI

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis
DELEGACIJOS ES IR JUODKALNIJOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS PARLAMENTINIAME KOMITETE SUSITIKIMAS


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis
DELEGACIJOS ES IR JUODKALNIJOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS PARLAMENTINIAME KOMITETE SUSITIKIMAS

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano ir ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija


Briuselis : ASP - A5G-3

Eilinis posėdis
DELEGACIJOS ES IR KAZACHSTANO, ES IR KIRGIZIJOS, ES IR UZBEKISTANO IR ES IR TADŽIKISTANO PARLAMENTINIO BENDRADARBIAVIMO KOMITETUOSE IR RYŠIAMS SU TURKMĖNISTANU IR MONGOLIJA EILINIS POSĖDIS

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete


Briuselis : ASP - A5G-1

Eilinis posėdis
PARENGIAMASIS POSĖDIS PRIEŠ 10-AJI UKRAINOS PARLAMENTINIO ASOCIACIJOS KOMITETO SUSITIKIMĄ