Veuillez remplir ce champ

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkės sveikinimo žodis

Gerbiami Parlamento nariai, partneriai, bičiuliai,

ES visame pasaulyje garsėjant savo vertybėmis ir pagrindiniais principais, esame pasiryžę vieningai ginti pasaulinę tvarką, pagrįstą taika, teisingumu, įtraukumu ir taisyklėmis.

EP nariai, išrinkti atstovais, yra įsipareigoję daryti viską, kad tarptautinėje arenoje būtų išgirstas ES piliečių balsas ir atlieptos mūsų vertybės bei strateginiai interesai.

Būtent delegacijų darbo pagrindu - pirmiausia stiprindami demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms - siekiame dialogo su savo partneriais trečiosiose šalyse, kad mūsų piliečiai kartu galėtų džiaugtis gerove ir taika.

Neturiu nė menkiausios abejonės, kad parlamentinė diplomatija atlieka svarbų vaidmenį padedant apibrėžti Europos išorės politikos tikslus ir jų siekti kuo nuoseklesnėmis ir patikimesnėmis priemonėmis.

Šio skyriaus puslapiuose rasite ir daugiau informacijos apie mūsų veiklą: mūsų tikslus, istoriją ir pastarojo meto posėdžių Briuselyje bei Strasbūre ataskaitas, taip pat apie mūsų komandiruotes į užsienį, būsimos veiklos tvarkaraštį ir svarbias Parlamento rezoliucijas, susijusias su šia mūsų darbo sritimi.

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkė
Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
9-oji Europos Parlamento kadencija

Tolimesni posėdžiai

Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga, įskaitant ES ir Maroko, ES ir Tuniso bei ES ir Alžyro jungtinius parlamentinius komitetus


Briuselis : ASP - A3G-2

Eilinis posėdis

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete


Briuselis : ASP - A5E-2

Eilinis posėdis
Ukraine-Delegation meeting

Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A5G-3

su Europos Parlamento nariu
PIETŪS
Baltic Sea Parliamentary Committee Standing Committee meeting

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A5E-2

Eilinis posėdis