Veuillez remplir ce champ

Delegāciju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājas ievadvārdi

Godātie deputāti, partneri un draugi!

Eiropas Savienības vērtības un pamatprincipi pasaulē ir plaši pazīstami. Mēs esam vienoti miermīlīgas, taisnīgas, iekļaujošas un uz noteikumiem balstītas pasaules kārtības aizsardzībā.

Eiropas Parlamenta deputāti kā iedzīvotāju ievēlēti pārstāvji ir apņēmušies paust ES iedzīvotāju viedokli starptautiskā līmenī, atspoguļojot mūsu vērtības un stratēģiskās intereses.

Tieši darbojoties delegācijās, mēs veidojam dialogu ar partneriem no trešām valstīm, cenšamies rast kopīgu labklājību un mieru mūsu iedzīvotājiem, jo īpaši stiprinot demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu.

Esmu pilnībā pārliecināta par parlamentārās diplomātijas lielo nozīmi Eiropas ārpolitikas mērķu veidošanā un sasniegšanā, nodrošinot maksimālu saskaņotību un ticamību.

Šajā sadaļā atradīsiet vairāk informācijas par mūsu darbu: mūsu darba uzdevumu, vēsturi un nesenajām sanāksmēm Briselē un Strasbūrā, kā arī darba braucieniem, turpmāko pasākumu kalendāru un svarīgām Parlamenta rezolūcijām, kas pieņemtas mūsu darba jomā.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegāciju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja
Parlamenta 9. sasaukums

Nākamās sanāksmes

Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu


Brisele : ASP - A1E-1

AR EP DEPUTĀTU(-I)
montage materiel visioconference


Brisele : ASP - A1E-1

AR EP DEPUTĀTU(-I)
Meeting DPAP


Brisele : ASP - A1E-1

AR EP DEPUTĀTU(-I)
demontage materiel visioconference

Delegācija attiecībām ar Indiju


Brisele : PHS - P6B054

Kārtējā sanāksme
Ordinary meeting of the Delegation for relations with India

Delegācija attiecībām ar Afganistānu


Brisele : PHS - P4B001

Kārtējā sanāksme
Ordinary meeting of the Delegation for relations with Afghanistan

Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā


Brisele : ASP - A5E-2

Kārtējā sanāksme
Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary meeting