Veuillez remplir ce champ

Witamy w świecie delegacji Parlamentu Europejskiego

Wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego starają się, by była to instytucja globalna.

Ponieważ każdy z nas został wybrany do reprezentowania obywateli UE, dbamy, żeby stosunki międzynarodowe Parlamentu odzwierciedlały ich interesy i ideały. Wypowiadamy się na arenie międzynarodowej w imieniu naszych obywateli.

W tym dziale znaleźć można więcej informacji na temat naszej działalności: jej historię, sprawozdania z niedawnych posiedzeń w Brukseli i Strasburgu oraz z wizyt w parlamentach, z którymi współpracujemy, harmonogram przyszłych posiedzeń oraz wykaz ważnych rezolucji przyjętych przez Parlament w obszarach naszej działalności.

Świat delegacji PE jest na tyle bogaty, że zgłębianie go może zająć sporo czasu. Mamy nadzieję, że będzie to czas przyjemnie spędzony.

Inés Ayala Sender
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Ósma kadencja Parlamentu (2014-2019)

Następne spotkania

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia


Bruksela : ASP - A1E-1

Posiedzenie zwyczajne
Preparatory meeting of the D-MD meeting

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
Courtesy Call with the 10 ASEAN Ambassadors

Delegacja do spraw stosunków z Japonią


Bruksela : PHS - P6B054

Posiedzenie zwyczajne
prep meeting N°2 for IPM in Strasbourg

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)


Bruksela : ASP - A5E-2

z udziałem posłów
Posiedzenie zwyczajne
Delegation meeting ahead of the EU-Switzerland IPM