Veuillez remplir ce champ

Tekst powitalny przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Delegacji

Drodzy Koledzy i Koleżanki Posłowie, Partnerzy i Przyjaciele!

UE jest na świecie wzorem ze względu na przyświecające jej wartości i zasady, a my ramię w ramię stajemy w obronie pokojowego, uczciwego, pluralistycznego i opartego na zasadach porządku światowego.

Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele, posłowie i posłanki do PE są zobowiązani do reprezentowania obywateli UE na arenie międzynarodowej, promowania naszych wartości i dbania o nasze strategiczne interesy.

Prace delegacji polegają właśnie na tym, że prowadzimy dialog z partnerami z państw trzecich w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Unii dobrobytu i pokoju, w szczególności poprzez umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Jestem głęboko przekonana o doniosłej roli dyplomacji parlamentarnej, która ma pomóc kształtować i realizować cele europejskiej polityki zewnętrznej, a jednocześnie sprzyjać jak największej spójności stanowisk i wiarygodności Unii.

W tej sekcji znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej działalności: nasze zadania, rys historyczny i sprawozdania z ostatnich posiedzeń w Brukseli i Strasburgu, a także nasze misje zewnętrzne, kalendarz przyszłych działań i ważne rezolucje parlamentarne w obszarze naszej działalności.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Dziewiąta kadencja Parlamentu

Następne spotkania

Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej


Bruksela : ASP - A5G-2

Posiedzenie zwyczajne

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią


Bruksela : ASP - A1E-1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE ZWYCZAJNE DELEGACJI DO KOMISJI WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE–KAZACHSTAN, UE–KIRGISTAN, UE–UZBEKISTAN I UE–TADŻYKISTAN ORAZ DO SPRAW STOSUNKÓW Z TURKMENISTANEM I MONGOLIĄ

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku


Bruksela : ASP - A5E-2

Posiedzenie zwyczajne
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE


Bruksela : PHS - P4B001

Posiedzenie zwyczajne
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA