Veuillez remplir ce champ

Mesaj de bun-venit al președintei Conferinței președinților de delegație

Dragi deputați, parteneri și prieteni,

Uniunea Europeană este o referință la nivel mondial prin valorile și principiile sale directoare. Împreună, apărăm o ordine mondială pașnică, echitabilă, favorabilă incluziunii și întemeiată pe reguli.

În calitate de reprezentanți aleși, noi, deputații în Parlamentul European, ne-am angajat să facem auzită vocea cetățenilor Uniunii la nivel internațional, reflectând valorile și interesele noastre strategice.

Iar prin activitatea delegațiilor ne continuăm dialogul cu partenerii noștri din țările terțe, pentru a găsi în comun căi spre prosperitate și pace pentru cetățenii noștri, în special prin consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului.

Sunt pe deplin convinsă de rolul important jucat de diplomația parlamentară, care contribuie la elaborarea și urmărirea obiectivelor politicilor externe europene cu un grad maxim de coerență și credibilitate.

În paginile din această secțiune, veți găsi mai multe informații cu privire la activitatea noastră: misiunea noastră, istoricul și rezumate ale reuniunilor noastre recente de la Bruxelles și Strasbourg, precum și misiunile noastre externe, calendarul activităților noastre viitoare și rezoluțiile parlamentare importante din acest domeniu al activității noastre.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Președintă, Conferința președinților de delegație
Legislatura a 9-a

Următoarele reuniuni

Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală


Bruxelles : ASP - A5G-2

Reuniune ordinară

Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia


Bruxelles : ASP - A1E-1

Reuniune ordinară
Ordinary meeting of the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek


Bruxelles : ASP - A5E-2

Reuniune ordinară
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE


Bruxelles : PHS - P4B001

Reuniune ordinară
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA