Veuillez remplir ce champ

Kalendár schôdzí

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Brusel : ASP - A1E-1

s poslancami EP
11. MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EÚ - ZÁPADOSEVERSKÁ RADA

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko


Brusel : PHS - P6B054

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko


Brusel : ASP - A1E-2

s poslancami EP

Delegácia pre vzťahy s Irakom


Brusel : ASP - A1G-2

s poslancami EP
SCHÔDZA DELEGÁCIE

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom


Brusel : ASP - A1E-1

s poslancami EP
MONTÁŽ ZARIADENÍ NA VIDEOKONFERENCIU


Brusel : ASP - A1E-1

s poslancami EP
SCHÔDZA DPAP


Brusel : ASP - A1E-1

s poslancami EP
DEMONTÁŽ ZARIADENÍ NA VIDEOKONFERENCIU

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom


Brusel : PHS - P4B001

Riadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S AFGANISTANOM

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
DELEGÁCIA NA SPOLOČNÚ PARLAMENTNÚ SCHÔDZU EÚ-SEVERNÉ MACEDÓNSKO

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom


Brusel : ASP - A5G-3

Mimoriadna schôdza
13. MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EÚ-MONGOLSKO (IPM)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
SCHÔDZA DELEGÁCIE PRI SPZ AKT-EÚ

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ


Štrasburg : LOW - N3.2

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza
10th PAC meeting of the Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko


Štrasburg : SDM - SDM-S5

Riadna schôdza
7th PAC meeting of the Delegation to the EU-Moldova Parlaimentary Association Committee (D-MD)

Delegácia pre vzťahy s Iránom


Štrasburg : LOW - S4.5

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Kanadou


Štrasburg : LOW - S4.4

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou


Štrasburg : LOW - S4.5

Riadna schôdza
D-ZA Meeting

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza