Veuillez remplir ce champ

Möteskalender

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika


Brussels : ASP - A5G-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinarie sammanträde
ORDINARIE SAMMANTRÄDE I DELEGATIONEN TILL DE PARLAMENTARISKA SAMARBETSKOMMITTÉERNA EU–KAZAKSTAN, EU–KIRGIZISTAN, EU–UZBEKISTAN OCH EU–TADZJIKISTAN SAMT FÖRBINDELSERNA MED TURKMENISTAN OCH MONGOLIET

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Brussels : PHS - P4B001

Ordinarie sammanträde
MÖTE I DELEGATIONEN TILL DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA FÖRSAMLINGEN AVS-EU

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Ordinarie sammanträde
DASE OMEE Ordinary meeting of the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté


Strasbourg : SDM - SDM-S5

MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT
Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR) meeting

Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien


Strasbourg : LOW - S4.1

Ordinarie sammanträde
9th EU-Georgia PAC

Delegationen för förbindelserna med Kanada


Strasbourg : LOW - S4.2

Ordinarie sammanträde
Meeting of the delegation for relations with Canada

Delegationen för förbindelserna med Sydafrika


Strasbourg : LOW - S4.5

Ordinarie sammanträde
D-ZA meeting

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile


Strasbourg : LOW - S4.4

Förberedande sammanträde
Preparatory meeting for the 27th meeting of the JPC EU-Chile on 4 to 6 March 2020