Veuillez remplir ce champ

Välkomstmeddelande från delegationsordförandekonferensens ordförande

Ledamöter, partner och vänner,

EU är en global förebild i fråga om värderingar och vägledande principer och vi står enade i kampen för en fredlig, rättvis, inkluderande och regelbaserad världsordning.

Som folkvalda företrädare verkar Europaparlamentets ledamöter för att göra medborgarnas röst hörd internationellt, utifrån våra värderingar och strategiska intressen.

Det är genom delegationernas arbete som vi får till stånd en dialog med våra partner från tredjeländer, med målet att uppnå delat välstånd och fred för våra medborgare, i synnerhet genom förstärkningen av demokratin och respekten för mänskliga rättigheter.

Jag är fast övertygad om vikten av parlamentarisk diplomati för att utforma och uppnå målen för EU:s yttre politik med yttersta samstämmighet och trovärdighet.

I det här avsnittet hittar du mer information om vårt arbete: vårt uppdrag, vår historia, redogörelser från våra senaste möten i Bryssel och Strasbourg och från våra delegationer i utlandet, vårt program för framtida aktiviteter och viktiga parlamentariska resolutioner inom vårt arbetsområde.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Ordförande, delegationsordförandekonferensen
Nionde valperioden

Kommande sammanträden

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde
MÖTE I DELEGATIONEN TILL DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-NORDMAKEDONIEN

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet


Brussels : ASP - A5G-3

Extra sammanträde
TRETTONDE INTERPARLAMENTARISKA MÖTET EU-MONGOLIET

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde
MÖTE I DELEGATIONEN TILL DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EU-FÖRSAMLINGEN

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinarie sammanträde


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinarie sammanträde


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinarie sammanträde