skip to content

 
 
 
07-11-2019

Konference i anledning af 30-året for FN’s Konvention om Barnets Rettigheder

Den 20. november 2019 fylder FN’s Konvention om Barnets Rettigheder 30 år. I den forbindelse afholder Europa-Parlamentet en konference for at fejre fremskridt, samt udveksle erfaringer omkring hvordan vi kan gøre endnu mere for at fremme børns rettigheder. Streaming tilgængelig!

 .

I de 30 år, der er gået siden vedtagelsen af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, er millioner af børns liv blevet forbedret gennem en gradvis anerkendelse af deres rettigheder og opfyldelse af staternes forpligtelser i henhold til konventionen. Konventionen har inspirereret regeringer til at ændre love, politikker og praksis. Beskyttelse og forbedring af børns rettigheder har vist sig at være en drivkraft for bæredygtig udvikling og vækst i flere dele af verden.

Men på trods af betydelige fremskridt er konventionen stadig ikke fuldt implementeret, og kendskab til og tilstrækkelig forståelse af konventionen er stadig ikke udbredt nok.

Millioner af børn oplever fortsat brud på deres rettigheder. De nægtes tilstrækkelig sundhedspleje, ernæring, uddannelse og beskyttelse mod vold. De er tvunget til at forlade skolen for at arbejde, gifte sig, deltage i krige...

Globale ændringer, såsom digital teknologi, miljømæssige udfordringer, vedvarende konflikter og omfattende befolkningsbevægelser påvirker barndommen for mange børn. Men selvom børns rettigheder mange steder er under pres, opstår nye muligheder for at opretholde og forbedre dem.

 .

Konferencen finder sted den 20. november 2019 i Europa-Parlamentets plenarsal i Bruxelles.

Hovedtemaerne vil være:

  • udveksling af erfaringer og god praksis med hensyn til integrering af principper for børns rettigheder i national lovgivning,
  • tiltag mod forskelsbehandling og hindringer for fuld udnyttelse af børns rettigheder, herunder socioøkonomiske uligheder/handicap blandt børn,
  • mainstreaming af en strategi for børns rettigheder,
  • drøftelse af den ændrede karakter af væbnede konflikter og dens indvirkning på børns rettigheder og fremtid.

Nedenfor finder du links til programmet, tilmelding samt mulighed for streaming.

Info for journalister: Interesserede journalister og medier, der ønsker yderligere oplysninger omkring konferencen, kan kontakte presseattaché Jacob Lolck på e-mail eller tlf. +45 33 41 40 44 / +45 25 48 87 11.

Læs mere her
Programudkastet findes her
Tilmelding foregår her
Tilmelding for deltagere under 18 år kræver godkendelse fra en værge og foregår her
Streaming tilgængelig her