skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontoret i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 
10-08-2017
 .

Nu kan der igen søges om EP-tilskud til events

EP’s Generaldirektorat for Kommunikation har åbnet for ansøgninger om tilskud til events for perioden december 2017 - juni 2018.

 .
 .

Formålet med denne opfordring til at søge tilskud er:

  • at fremme og styrke en bedre forståelse af EP’s identitet, rolle og politiske karakter som den eneste demokratiske valgte EU-institution
  • at udbrede kendskabet til EP’s aktive engagement på områder, der har betydning for borgerne
  • at formidle information og fremme dialog om EP’s aktiviteter, navnlig med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019

Kategorien, der kan søges inden for, er ”events”. Det kan være både online og "offline" kommunikationsaktiviteter.

EP kan yde tilskud på helt op til 60 % af et projekts samlede budget.

Begrebet dækker over forskellige former for aktiviteter så som seminarer, konferencer, debatter, fora, udstillinger, konkurrencer samt kultur- og/eller sportsbegivenheder med det formål at tilvejebringe en kommunikationsplatform for borgerne. Puljen er på 850.000 euro (godt 6 mio. kroner).

Events skal opfylde to af de følgende tre krav for at komme i betragtning:

  • de skal nå ud til mindst 250.000 mennesker direkte eller indirekte via netværk
  • de skal nå 500 såkaldte multipliers (personer eller organisationer, der kan sprede et budskab, så som journalister, NGO'er, tænketanke eller ungdomsorganisationer)
  • de skal have en pan-europæisk dimension, altså arrangeres eller have et publikum i mindst tre medlemslande

Deadline for ansøgning om tilskud til events: 15. september 2017 ved midnat.

Flere detaljer her - kun på engelsk

Eventuelle forespørgsler kan rettes til: dgcomm-subvention@ep.europa.eu