skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Parlament rõhutab, et väljaastumislepingule nõusoleku saamiseks on vaja tagada kodanike õiguste kaitse.
Euroopa tuleviku konverentsi raames tuleks korraldada kodanike- ja noortefoorumid, et võimaldada kodanikel otseselt aruteludesse panustada, ütlevad parlamendiliikmed.
Parlamendiliikmed tervitavad ELi kava muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks - see nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra. Parlament toetab ambitsioonikat ja jätkusuutlikku investeerimiskava rohelise kokkuleppe saavutamiseks.
Päevakorras: ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist, Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist, Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas, Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele, Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle, ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid, Soolise palgalõhe kaotamine ELis 
rohkem