skip to content
 
 
Euroopa valimised
Euroopa valimised
 

Euroopa Parlamendi büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Infokeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 11-15.

 

 
 .

Uudised

Balti Kurtide Noorte Festival
Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2019 rahvusliku vooru võitja on Baltic Deaf Youth Festival (Balti Kurtide Noorte Festival), mille korraldajateks olid noored Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonist.
Euroopa Parlamendi büroo koostöös Euroopa Komisjoni esindusega kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele Euroopa päeva korraldamiseks enda koolis. Konkursi võitjatel avaneb võimalus sõita 2019. aasta teises pooles Strasbourgi, Prantsusmaale ning osaleda Euroscola päeval.
Venemaa väärinfokampaaniad on Euroopas peamine väärinfo allikas, hoiatavad  parlamendliikmed kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Parlament toetas kolmapäeval toimunud hääletusel meetmeid, mille eesmärk on vähendada häireid, mis kokkuleppeta Brexit põhjustaks lennundus-, maanteetranspordi ja kalandussektoris, sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja Erasmus programmi läbiviimisel.
Parlament võttis teisipäeval vastu ettepaneku ELi toodete ja teenuste küberturvalisuse sertifitseerimissüsteemi loomiseks ja avaldas muret Hiina infotehnoloogia ohu pärast ELis.
EP Strasbourg (17/06/2010).
EL peab olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.
Päevakorras: Arutelu Euroopa tuleviku teemal Slovakkia peaministri Peter Pellegriniga, parlamendiliikmed arutavad 21.-22. märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumise teemasid, parlamendiliikmed hääletavad meetmeid kokkuleppeta Brexiti mõju vähendamiseks, võitlus kliimamuutustega: ELi tegevuskava aastani 2050, küberjulgeolek: meetmed Hiinast tuleneva infotehnoloogia ohu leevendamiseks, võitlus vaenuliku propagandaga enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi
rohkem