skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP usher
EP usher
 

Siiri Oviir

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) juhatuse liige
Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse:

Liige:

- Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
- Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
- Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia koostöökomisjonides

Asendusliige:

- Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
- Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

 

siiri.oviir@europarl.europa.eu

Loe lisaks:

Details on Europarl website...