skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP usher
EP usher
 

Siiri Oviir

Siiri OviirEuroopa Parlamendi liige 2009-2014
Siiri Oviir

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (ALDE), juhatuse liige

Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse

Aseesimees:
- Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis

Liige:
- Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
- Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
- Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige
- Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
- Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides

Delegatsioon
Delegatsioon Euronesti Parlamentaarses Assamblees
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis

      www.siirioviir.ee
siiri.oviir@europarl.europa.eu

Siiri Oviiri sõnavõtud ja isikuandmed