skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kuidas puudutab ELi suveaeg?

Kõikides ELi liikmesriikides algab ja lõpeb suveaeg ühel ajal. See ei ole aga alati nii olnud. Aastal 1980 kasutasid kõik ELi riigid suveaega, kuid selle alguse- ja lõpukuupäevad erinesid. Esimesed ELi suveaja määrused kehtestati 1981. aastal. Suveaja kuupäevad ja ajavahed on nüüd kuni 2006. aastani direktiivis sätestatud.

Suveajale minnakse kõikjal Euroopas üle 27. märtsil 2011. aastal, mil kella keeratakse ühe tunni võrra edasi. Suveaeg lõpeb 30. oktoobril 2011, mil kella ühe tunni võrra tagasi keeratakse. 2012. aastal on need kuupäevad 25. märts ja 28. oktoober.

Suveaja rakendame tugineb Euroopa Ühenduse ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) ratifitseerimise seadusele ning Euroopa Liidu 30. mai 1994. a. Seitsmendale direktiivile 94/21/EC «Suveaja korralduse kohta»

11/05/2011