skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mida tähendab teatamine?

Teatamine tähendab komisjonile teabe andmist. On mitmeid menetlusi, mille puhul liikmesriigid peavad komisjonile teatama, et nad on õigusaktid vastu võtnud.

Esimene menetlus

Esimeses menetluses teatavad liikmesriigid komisjonile, et nad on direktiivide rakendamiseks vajalikud siseriiklikud aktid vastu võtnud.

Teine menetlus

Teises menetluses teatab liikmesriik komisjonile siseriiklike aktide vastuvõtmisest, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ELi riikide vahel. Seejärel on komisjonil kolm kuud aega, et hinnata, kas liikmesriigi kavandatavad aktid põhjustavad teiste liikmesriikide kaupade diskrimineerimist kõnesolevas riigis. Kui riik ei ole komisjonilt kolme kuu jooksul vastust saanud, võivad asjaomased siseriiklikud aktid jõustuda.
Kui aga komisjon leiab, et uute aktide vastuvõtmine võib tekitada probleeme, algab pikaajaline menetlus ning liikmesriigid peavad jõustamisega ootama kuni üksikasjaliku uurimise lõpuni. Viimase abinõuna võib komisjon jõustamise keelata.

Kolmandaks peavad liikmesriigid teatama komisjonile riigiabist.