skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on acquis communautaire?

Acquis communautaire on prantsusekeelne termin, mille umbkaudne tähendus on "see, mille ühendus on saanud/saavutanud". Terminit kasutatakse ELi kõikide õigusaktide üldnimetajana, st see hõlmab kõike alates asutamislepingutest kuni direktiivide, Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse, deklaratsioonide ja rahvusvaheliste lepinguteni jne. Eesti keeles on sõnapaari tähistamiseks välja pakutud termin "ühenduse õigustik".

Kui ELiga on ühinemas uus liikmesriik, peab ta alates esimesest liikmeksoleku päevast täitma kõiki eeskirju ja määrusi, st acquis communautaire'i või lühemalt acquis'd.

Seoses ELi laienemisega 1. mail 2004 vaatas EL acquis' üksikasjalikult koos kandidaatriikidega läbi, tehti nn acquis'-sõelumine. Sõelumise ühe osana pakkus komisjon ELi eeskirjade ja määruste kogumi teemalist tehnilist koolitust, et anda kandidaatriikidele parem arusaam õigustiku ulatusest ja sisust. See protsess andis kandidaatriikidele võimaluse hinnata üleminekuperioodide vajalikkust valdkondades, kus arvatavasti ei suudeta acquis' nõudeid alates esimesest liikmeksoleku päevast täita.