skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on ühine seisukoht?

"Ühine seisukoht" on õigusakti liik, mida kasutatakse välis- ja julgeolekupoliitika vallas ning seoses ELi liikmesriikide vahelise politseikoostöö ja õigusalase koostööga kriminaalasjades.
Lisaks sellele võib nõukogu vastu võtta ühiseid seisukohti ELi otsustamismenetluste raames.

Välis- ja julgeolekupoliitika valdkonna õigusaktid (ELi lepingu artikkel 12)

Põhimõtted ja üldsuunised

- on Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud poliitilised aktid.

Ühisstrateegiad

- sätestavad ELi sihid, ajakava ja vahendid liikmesriikidele ühist huvi pakkuvates valdkondades. Ühisstrateegiad koostab nõukogu ning seejärel võtab Euroopa Ülemkogu need ühehäälselt vastu. Ühisstrateegiatel on õigustloov iseloom, sest need võimaldavad nõukogul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtta rakendusakte ühismeetmete ja ühiste seisukohtade kujul.

Ühismeetmed

- aktid, mida kasutatakse konkreetsetes olukordades, kus EL peab tegema otsuseid meetmete ning operatsioonide elluviimise kohta. Ühismeetmetega sätestatakse operatsioonide rakendamise tingimused ning need on liikmesriikidele siduvad. Need on ÜVJP kõige olulisemad dokumendid.

Ühised seisukohad

- sätestavad ELi lähenemisviisi konkreetsetele geograafilise iseloomuga küsimustele või muudele konkreetsetele teemadele. Liikmesriigid peavad kohandama oma poliitika ja diplomaatilise tegevuse ühiste seisukohtadega. Näiteks ELi sanktsioonid kolmandate riikide vastu rakendatakse ühise seisukoha vastuvõtmise abil.

Liikmesriikide süstemaatilise koostöö tugevdamine poliitika elluviimisel on ilma kindla vormita meede, kuid liikmesriigid peavad teemaga tutvuma ning üksteisega konsulteerima kõikide välis- ja julgeolekupoliitiliste küsimuste asjus, et tagada ELi ühtne poliitika.

Politseikoostöö ning õigusalase koostööga kriminaalasjades seotud õigusaktid

Ühised seisukohad

- sätestavad ELi seisukoha konkreetses küsimuses. Ühiste seisukohtade siduva jõu kohta ei ole midagi öeldud.

Raamotsused

- on mõeldud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks. Raamotsused on saavutatavat tulemust silmas pidades liikmesriikidele siduvad ning sarnanevad selle poolest direktiividega. Põhimõttelise erinevusena direktiividest on raamotsuste vahetu õigusmõju selgesõnaliselt välistatud.

Otsused

- on siduvad, ent neid ei saa kasutada liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks. Ka otsuste vahetu õigusmõju on välistatud.

Konventsioonid

- on õigusaktid, mille liikmesriigid peavad ratifitseerima kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Selles suhtes on need sarnased traditsioonilises rahvusvahelises koostöös kasutatavate õigusaktidega. Amsterdami lepinguga lisati klausel, mille kohaselt konventsioonid võivad jõustuda siis, kui vähemalt pool liikmesriikidest on need ratifitseerinud. Siis jõustub konventsioon ratifitseerinud riikide suhtes.