skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kui suur on ELi eelarve ja kui palju liikmesriigid sellesse maksavad?

ELi eelarve tulud kogunevad neljast peamisest allikast:

1. liikmesriikide sissemaksed, mis sõltuvad rahvuslikust kogutulust (RKT) 76%
2. tolli- ja suhkrumaksud 12%
3. käibemaksul põhinev makse 11%
4. muu 1% s.h tulu mitte-ELi liikmesriikidelt ELi projektidele, ettevõtete trahvirahad jne

Käibemaksupanus arvutatakse ühtse hindamisaluse abil, et võtta arvesse riikidevahelisi käibemaksumäära erinevusi.

2010. aastal moodustab ELi eelarve 141,5 miljardit eurot.

Eelarve jaguneb suures plaanis järgmiselt (kõik arvud miljardites eurodes):

1. jätkusuutlik areng 64 mld
2. loodusressursside säilitamine ja kasutamine 59,5 mld
3. Kodakondsuse, vabaduse, turvalisuse ja õiglusega seotud tegevused 1,7 mld
4. ELi ülemaailmse rolliga seotud kulud ( sealhulgas erakorralise abi reserv) 8,1 mld
5. Halduskulud 7,9 mld

Eelarve kulud jagunevad kulukohustuste ja maksete assigneeringuteks. Esimesed on assigneeringud, millega eelarveaastal kaetakse kõikide nende kohustuste kogukulud, mis on võetud seoses rohkem kui ühe eelarveaasta jooksul elluviidavate algatustega. Kulukohustuste assigneeringud on kulude ülemine piirmäär, mille ulatuses eelarveaastal võib kohustusi võtta.
Maksete assigneeringud omakorda tähendavad summasid, millega kaetakse asjaomasel eelarveaastal tehtud tegelike maksete kulud.

22/06/2010