skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on lähenemiskriteeriumid?

Lähenemiskriteeriumid on majanduslikud nõuded, mille ELi riigid peavad täitma EMU kolmandas etapis osalemiseks ja seega euro kasutuselevõtmiseks. Selleks et otsustada, kas riik võib euroga ühineda, hindavad ELi riigid, kas vastav riik täidab lähenemiskriteeriume.

Lähenemiskriteeriumid on loetletud asutamislepingu artiklis 121 ning üksikasjalikumalt määratletud asutamislepingu protokollis (protokoll nr 21 lähenemiskriteeriumide kohta. Lähenemiskriteeriume võib tähtsuse järjekorras kirjeldada järgmiselt:

1. Hindade stabiilsuse nõue

Nõude kohaselt ei tohi liikmesriigi inflatsioonitase (tarbijahindade tõus) ületada kolme kõige madalama inflatsiooniga liikmesriigi inflatsioonitaset rohkem kui 1,5 protsendipunkti võrra.

2. Riigi rahanduse stabiilsuse nõue

Riigieelarve ei tohi olla ülemäärases puudujäägis. Üldreeglina ei tohi iga-aastane avaliku sektori eelarvepuudujääk ületada 3% sisemajanduse kogutoodangust*. Erandkorras on aktsepteeritav, kui puudujääki on oluliselt ja pidevalt vähendatud ning see on saavutanud 3% lähedase taseme või kui 3% tasemest kõrvalekaldumine on vähene, erakorraline ja ajutine.

3. Riigivõlga puudutav nõue

Riigi koguvõla suhe sisemajanduse kogutoodangusse ei tohi eelneva majandusaasta lõpul üldreeglina ületada 60%. Erandi võib teha juhul, kui puudujääk on oluliselt vähenenud ja läheneb rahuldavas tempos 60%-le.

4. Osalemine ERM II-s kahel eelneval aastal

Liikmesriik peab olema kahel eelneval aastal osalenud Euroopa rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis (ERM II) ilma oluliste kõikumisteta ning ei tohi olla oma vääringut sel perioodil devalveerinud.

5. Pikaajaliste intressimäärade nõue

Liikmesriigi nominaalsed pikaajalised intressimäärad ei tohi ületada intressimäärasid kolmes liikmesriigis, mis on saavutanud hinnastabiilsuse osas parimaid tulemusi, rohkem kui kahe protsendipunkti võrra.

* Sisemajanduse kogutoodang on riigi toodetud kaupade, teenuste ja investeeringute kogumahu väärtus, millest on lahutatud kasutatud tooraine väärtus ja riigiabi.