skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 
11/10/2017

Millised riigid osalevad Schengeni koostöös?

Schengeni ruumi kuulub alates 19. detsembrist 2011 26 riiki ja suures osas kattub see Euroopa Liidu (EL) territooriumiga.

Suurbritannia, Iirimaa, Küpros, Bulgaaria ja Rumeenia, mis on küll EL liikmesriigid,  ei ole Schengeni lepinguga liitunud. Samas ei ole Norra ja Island ELi liikmesriigid, kuid on osaks Schengeni ruumist.

Eesti jaoks avati maismaa- ja merepiirid 21. detsembril 2007; õhupiiridel kadus kontroll alates 29. märtsist 2008.

Suurbritannia ja Iirimaa osalevad Schengeni koostöös osaliselt, st nad on kaasatud politseikoostöösse ning kriminaalasjades tehtavasse õigusalasesse koostöösse, uimastitega võitlemisse ning teabesüsteemi (SIS) loomisse.

Gröönimaa, Fääri saared

Fääri saared ja Gröönimaa on Taani riigi autonoomsed üksused, kuid neile ei laiene Taani ELi liikmestaatusest tulenevad ja sellega seoses võetud kohustused. Taani ühinemisleping Schengeni koostööga sisaldab aga sätet, mille kohaselt Taani kohustub lubama Taani politseil teostada tulemuslikku piirikontrolli Fääri saarte ja Gröönimaa piiridel Schengeni koostööst välja jäävate riikidega, nt Kanadaga, nii et säiliks reisimisvabadus Taani ja kuningriigi osade vahel.
Fääri saared ja Gröönimaa osalevad seega Skandinaavia riikide reisimis- ja passivabaduse koostöös ilma tegelikult Schengeni koostöös osalemata.

Rahaline abi

Et uued ELi riigid saaksid rakendada kõiki Schengeni eeskirju, sealhulgas ELi välispiiride kontrolli puudutavaid eeskirju, on neile Schengenis osalemiseks antud rahalist abi.
Raha investeeritakse piiripunktide infrastruktuuri ja hoonete ehitamisse, renoveerimisse või parendamisse, töövahenditesse (laboriseadmed, tuvastamisseadmed, SIS riistvara ja tarkvara), piirivalvurite koolitusse jms.