skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Milliseid andmeid Schengeni koostöö raames kogutakse?

Schengeni koostöö üks keskne osa on kuritegevusega võitlemine ning piisava kontrolli tagamine Schengeni riikide välispiiridel. Riikidevahelise koostöö tugevdamiseks on loodud ühine infosüsteem - Schengeni infosüsteem (SIS).

SIS annab Schengeni riikidele võimaluse kiireks teabevahetuseks isikute ja esemete kohta, kellest/ millest neile on teatatud. SIS võimaldab ühe Schengeni riigi politsei- ja tollivõimudele juurdepääsu teistes Schengeni riikides esitatud teadetele näiteks deporteeritud või tagaotsitavate isikute, varastatud sõidukite, relvade jms kohta.
SIS koosneb siseriiklikust osast, milleks on iga liikmesriigi andmebaas (N.SIS) ja kesksest tehnilise toe funktsioonist koos keskse andmebaasiga (C.SIS), mis asub Prantsusmaal Strasbourgis.

Riikide ametivõimude poolt edastatud isikuandmed puudutavad:
- deporteeritavaid isikuid;
- sisenemiskeeluga isikuid;
- teadmata kadunud isikuid või isikuid, kes tuleb nende turvalisuse huvides ajutiselt vahi alla võtta jms;
- tunnistajaid või kohtusse kutsutud isikuid või isikuid, kellele kavatsetakse määrata kriminaalkaristus või kellele on määratud vabadusekaotuslik karistus;
- isikuid või esemeid, keda/ mida tuleb jälgida või kontrollida.

Teatatakse ka tagaotsitavatest esemetest, mis tuleb konfiskeerida või mida kavatsetakse kasutada kriminaalasjas asitõendina.

Andmeid edastavad ning SISis olevaid andmeid saavad vaadata riikide ametiasutused. Kõik teated ja teabeotsingud peavad vastama andmekaitse ja isikute kaitse alastele asjakohastele õigusaktidele ning rahvusvahelistele eeskirjadele.
Igas riigis on järelevalveasutused, samuti on ühtne Schengeni järelevalveasutus, mis koosneb iga riigi järelevalveasutuse kahest esindajast.