skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on Schengeni koostöö?

Schengeni koostööks nimetatakse paljude Euroopa riikide vahelist koostööd, mis on suunatud sisepiirideta ruumi loomisele Euroopas.

Schengeni koostöö aluseks on piirikontrolli kaotamine eraisikutele Schengeni piirkonna riikide sisepiiridel, mida täiendavad ühised eeskirjad Schengeni piirkonna välispiiride ületamise kohta ning ühised viisaeeskirjad kolmandate riikide kodanikele. Schengeni lepe hõlmab ka riikidevahelise koostöö tugevdamist võitluses piiriülese kuritegevuse, ebaseadusliku sisserände jms.

Oma nime sai Schengeni koostöö linna järgi Luksemburgis, kus leping 1985. aastal sõlmiti. Algselt oli tegemist ELi riikide vahelise koostööga väljaspool ELi asutamislepingute raamistikku. Schengeni eeskirjad liideti ELi koostööle Amsterdami lepinguga, mis jõustus 1. mail 1999. Seejärel võeti vastu õiguslikud alused iga Schengeni eeskirja sätte või otsuse kohta. Viisasid, sisserännet ja riigis viibimist puudutavad sätted on nüüd saanud õigusliku aluse EÜ asutamislepingu IV jao riigiülese koostöö peatükis.

Kaliningrad

Leedu ja Poola vahel asuv Venemaa Kaliningradi enklaav on nagu ELis asuv saar, millel puudub otseside ülejäänud Venemaaga. ELi ja Venemaa tippkohtumisel 2002. aasta novembris leiti lahendus, mis võimaldab Leedul ja Poolal Schengeni koostöös osaleda, võimaldades samas Venemaa kodanikel reisida Kaliningradi ja Venemaa vahel.
Võeti vastu otsus, mille kohaselt Kaliningradi kodanikele antakse tegeliku viisa asemel lihtsustatud transiididokument, mida saab taotleda Kaliningradi jaamast. Kaaluda tuleb ka kiirrongiühenduse loomist Kaliningradi ja Venemaa vahel.